PENTADBIRAN LEMAH, BAPA SAUDARA SULTAN KELANTAN SERTAI AMANAH