Gerakan Politik Kiri di Kampung Jenderam


Dr. Mohamed Salleh Lamry

Gerakan politik kiri di kampung Jenderam menarik untuk dikaji dan difahami, kerana secara perbandingan, kampung Jenderam adalah salah satu pusat atau kubu gerakan politik kiri yang terkuat, bukan saja pada peringkat daerah Hulu Langat, tetapi juga pada peringkat negeri Selangor.

Sebagaimana yang dinyatakan di atas tadi, di samping beberapa faktor yang umum bagi seluruh daerah Hulu Langat, diperkirakan ada faktor khsusus yang mempengaruhi kemunculan dan perkembangan gerakan politik kiri di kampung Jenderam, iaitu pengaruh dari Indonesia. Pengaruh dari Indonesia ini boleh dilihat dalam empat perkara yang berikut:

Pertama, kampung Jenderam dibuka antara tahun 1909-1910 oleh orang-orang keturunan Minangkabau yang berasal dari kampung Beranang, Hulu Langat. Selepas itu orang-orang keturunan Minangkabau dari kampung lain di daerah Hulu Langat dan dari Minangkabau, Sumatera Barat turut berhijrah ke kampung itu, sehingga akhirnya lebih 90% penduduk kampung itu terdiri daripada orang-orang keturunan Minangkabau.

Sehingga Perang Dunia Kedua (1941-1945), penduduk kampung Jenderam masih mempunyai hubungan yang rapat dengan "alam Minangkabau" yang merupakan tempat asal ibu bapa mereka atau tempat asal mereka sendiri. Salah satu cara mereka mengekalkan hubungan itu adalah dengan berkunjung atau pulang ke Minangkabau. Satu cara lagi adalah dengan menghantar anak mereka belajar ke Minangkabau.

Kedua,
pada tahun 1922 Haji Jalaluddin Ismail, seorang guru agama dari Minangkabau telah datang ke kampung Jenderam, lalu mendirikan sebuah sekolah agama yang diberi nama Madrasatul-Ubudiah. Kedatangan beliau diikuti oleh beberapa orang guru agama lain dari Minangkabau. Haji Jalaluddin adalah seorang ulama "kaum Muda" yang dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan agama di Timur Tengah. Jadi kedatangannya turut membawa fahaman kaum muda ke kampung itu.

Ketiga, bekas penuntut Madrasatul-Ubudiah ramai yang melanjutkan pelajaran ke sekolah agama terkenal di Minangkabau, seperti Sekolah-sekolah Diniah dan Thawalib. Sebahagian daripada mereka dilantik menjadi guru sekolah itu apabila balik ke kampung Jenderam, dan turut menyebarkan fahaman kaum muda di kalangan murid dan keluarga mereka. Dengan itu, fahaman kaum muda yang berasal dari Minangkabau itu akhirnya menjadi pegangan umum penduduk kampung Jenderam.

Keempat, anak penduduk kampung Jenderam yang belajar di Minangkabau bukan saja terdedah kepada cara pembelajaran yang baru, yang dikendalikan oleh ulama kaum muda, tetapi juga terlibat dengan gerakan politik. Misalnya pelajar yang belajar di Sekolah Thawalib terlibat dengan Parti Sarekat Islam yang berpusat di Jawa. Di samping itu, ada juga yang belajar politik secara khusus. Misalnya, Abu Bakar Jali yang kemudiannya menjadi Ketua PKMM Jenderam pernah mengikuti kursus politik yang dianjurkan oleh PERMI (Persatuan Mahasiswa Islam) yang mengadakan sekolah politik di Bukit Tinggi. Gurunya ialah Muchtar Lutfi, tokoh politik dari Minangkabau yang pernah belajar di Mesir (Mohd. Nor 1977/78:38-39). Oleh itu, mereka telah terdedah kepada idea anti kolonial, mempunyai pandangan dan pemikiran yang dinamis dan progresif, dan mudah menyokong gerakan politik yang berjuang untuk kemerdekaan di samping membawa fahaman kaum muda, apabila mereka kembali ke tanah air.

Oleh yang demikian, beberapa aspek gerakan politik kiri yang muncul di kampung Jenderam boleh dihuraikan dengan ringkas seperti di bawah ini.

Penglibatan dengan KMM

Gerakan politik kiri boleh dianggap bermula di kampung Jenderam tidak lama setelah KMM ditubuhkan pada tahun 1938 dengan penyertaan penduduk kampung Jenderam dalam organisasi itu. Bentuk penyertaan mereka yang utama adalah dengan menjadi ahli KMM. Meskipun jumlah mereka tidak dapat dipastikan, tetapi sebahagian anak penduduk kampung Jenderam yang pernah belajar di Minangkabau adalah antara orang yang menjadi ahli gerakan itu. Salah seorang daripada mereka ialah Bakar Jali yang dianggap sebagai Ketua KMM Kampung Jenderam (Mohd.Nor Md.Amin 1977/78:40).

Penglibatan dengan Pembantu Indonesia Merdeka (PIM) dan Revolusi Indonesia.

Selepas Indonesia mengisytiharkan kemerdekaannya pada 17 Ogos 1945, sebuah organisasi yang dinamakan PIM telah ditubuhkan di Malaya dengan tujuan untuk menyalurkan bantuan material ke Indonesia. Sebagai orang-orang yang bersemangat patriotik dan anti kolonial, penduduk kampung Jenderam tidak mahu ketinggalan daripada memberi sumbangan kepada saudara mara mereka di Indonesia. Oleh itu, sebuah cawangan PIM telah ditubuhkan di kampung Jenderam dengan dipimpin oleh Abu Bakar Jali. Antara aktiviti yang mereka jalankan adalah memungut wang dan pakaian lama untuk dihantar ke Indonesia melalui ibu pejabat PIM di Kuala Lumpur.

Apabila revolusi Indonesia meletus tidak lama selepas itu, kira-kria 10 orang penduduk kampung Jenderam telah pergi ke Sumatera untuk berbakti kepada Indonesia yang masih mereka anggap sebagai "ibu pertiwi" mereka. Kepergian mereka dengan hanya menaiki sampan direstui dan dibiayai bersama oleh seluruh penduduk kampung Jenderam dan dianggap sebagai wakil seluruh penduduk kampung tersebut. Di Indonesia pada mulanya mereka menyertai pasukan tentera rakyat, kemudian diserapkan ke dalam Tentera Nasional Indonesia (TNI) yang ditubuhkan pada tahun 1946 (Mohd. Nor Mohd.Amin 1977/78: 41-42).

Penubuhan Cawangan PKMM dan Badan Gabungannya

Di samping memberi bantuan kepada saudara mara mereka di Indonesia dan melibatkan diri dengan revolusi Indonesia, penduduk kampung Jenderam tidak mahu mengasingkan diri dari gerakan politik di Malaya sendiri. Oleh itu, apabila PKMM ditubuhkan pada akhir tahun 1945, mereka dengan cepat melibatkan diri dengan gerakan itu. Dengan dipelopori oleh Bakar Jali dan beberapa orang kawannya yang pernah menjadi ahli KMM, sebuah cawangan PKMM telah ditubuhkan di kampung Jenderam pada awal tahun 1946.

Apabila badan gabungan PKMM, iaitu Angkatan Pemuda Insaf (API), Angkatan Wanita Sedar (AWAS) dan Barisan Tani Malaya (BATAS) ditubuhkan tidak lama selepas itu, penduduk kampung Jenderam juga tidak ketinggalan daripada melibatkan diri dengan semua gerakan itu. Ini bererti pada masa itu hampir seluruh penduduk kampung Jenderam, lelaki dan perempuan, telah melibatkan diri dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan.

Bagaimanapun, menarik juga diperhatikan bahawa pada masa itu tidak ada kepimpinan yang berasingan bagi menerajui PKMM, API, dan BATAS kampung Jenderam. Sebaliknya, semua pemimpin PKMM merangkap sebagai pemimpin API dan BATAS. Barisan kepimpinan ketiga-tiga organisasi itu adalah seperti berikut:

Ketua 1: Bakar bin Jali
Setiausaha: Ustaz Haji Hashim
Ahli Jawatankuasa: Osman bin Binu, Jani bin Sudin, Ustaz Talib Nor, Abdul Latif bin Arshad, Mohd.Sharif bin Jamek

Mengenai jawatankuasa AWAS kampung Jenderam pula, nama mereka adalah seperti berikut:

Ketua 1: Fatimah bintiHaji Kassim
Setiausaha: Rosnah binti Mien
Bendahari: Mariam bintiJaafar
Ahli Jawatankuasa: Zaharah binti Hamid, Hindon binti Tahir, Zaharah binti Kassim

Sebagaimana yang dinyatakan di atas, beberapa orang pemimpin dari kampung Jenderam, seperti Bakar Jali dan semua pemimpin AWAS bukan saja menjadi pemimpin pada peringkat kampung itu, tetapi juga pada peringkat negeri Selangor. Ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan dan peranan pemimpin gerakan kiri dari kampung Jenderam dan memang selaras dengan kedudukan kampung Jenderam sebagai salah sebuah kubu gerakan kiri di Selangor.

Penglibatan dalam Perang Gerila

Penglibatan penduduk kampung Jenderam dengan perang gerila yang diterajui oleh Parti Komunis Malaya (PKM) terhadap penjajah Inggeris wajar dihuraikan di sini, kerana ia merupakan satu episod penting dalam sejarah perjuangan penduduk kampung Jenderam, malah itulah satu cara yang terbuka bagi orang-orang nasionalis kiri untuk meneruskan perjuangan mencapai kemerdekaan.

Selepas Undang-Undang Darurat diisytiharkan pada 20 Jun 1948, kampung Jenderam sebagai salah sebuah pusat atau kubu gerakan nasionalis kiri menjadi tumpuan pihak polis yang bertindak menangkap orang-orang yang menjadi pemimpin dan aktivis gerakan itu. Oleh itu, sepanjang tahun 1948 dan awal 1949 ada 16 orang penduduk kampung Jenderam yang telah ditangkap, sama ada kerana tidak sempat melarikan diri atau tidak mahu berbuat demikian. Di samping itu,sekurang-kurangnya ada lima orang yang telah melarikan diri ke Indonesia dan tidak balik semula ke negara ini (Mohd.Nor 1977/78: 58-60).

Namun, mengikut maklumat yang diperolehi oleh Mohd. Nor Mohd.Amin (1977/1978:58-60), sekurang-kurangnya ada 18 orang penduduk kampung Jenderam yang lebih rela masuk ke hutan dan menggabungkan diri dengan tentera PKM daripada membiarkan diri mereka ditangkap dan dijadikan tahanan politik. Mereka ialah:

1. Bakar bin Jali
2. Azman bin Haji Nordin
3. Hamid bin Tahir
4. Yaakob bin Mohd.Ali
5. Alias bin Siu
6. Mohamd Akib bin Kassim
7. Manaf bin Pisah
8. Ismail bin Manan
9. Yunus bin Buyung
10. Ismail bin Mohd.Sharif
11. Mohd.Zainbin Haji Kassim
12. Tajuddin bin Mahat
13. Yunus bin Abu
14. Abdul Malik bin Kabut
15. Sulaiman bin Haji Said
16. Malik bin Haji Bor
17. Manan bin Abdul Latif
Karim bin Sulaiman

Golongan 18 orang ini tidak mahu ditangkap dan dijadikan tahanan politik, dan dengan itu perlu mencari alternatif untuk meneruskan perjuangan mereka. Dari awal lagi mereka sudah melihat bahawa perjuangan bersenjata adalah jalan yang perlu mereka tempuh untuk meneruskan perjuangan mereka. Timbulnya persepsi yang demikian sekurang-kurangnya kerana dua faktor utama. Pertama, semasa melibatkan diri dengan API, mereka telah diorientasikan untuk berjuang secara bersenjata berdasarkan slogan API, "Merdeka dengan Darah." Kedua, sebagai orang-orang yang masih merasa dekat dengan perjuangan kemerdekaan di Indonesia, mereka juga melihat bahawa perjuangan secara revolusi atau perjuangan bersenjata adalah satu cara perjuangan yang boleh dijadikan contoh.

Walau bagaimanapun, pada masa itu mereka sebenarnya dalam keadaan ketiadaan pimpinan dan arahan. API dan PETA telah diharamkan. Ahmad Boestamam, bekas pemimpin API telah ditahan, manakala Wahi Anuar bekas pemimpin PETA telah masuk ke hutan di Temerloh, Pahang. Pemimpin utama PKMM, kecuali penasihatnya Dr.Burhanuddin telah ditahan. Dr.Burhanuddin pula tidak membuat apa-apa hubungan lagi dengan mereka. Oleh itu, pada mulanya mereka hanya bersembunyi dan bergerak secara sulit di sekitar kampung mereka dan belum ada hubungan secara langsung dengan PKM. Aktiviti mereka juga terbatas kepada mengadakan pertemuan dan perbincangan sesama sendiri.

Namun, kira-kira tiga atau empat bulan kemudian, mereka telah dihubungi oleh utusan PKM yang mempelawa mereka supaya menyertai perang gerila yang dilancarkan oleh parti itu. Mereka menerima pelawaan PKM, kerana ketika itu hanya itulah jalan yang boleh mereka pilih jika mereka mahu meneruskan perjuangan mereka... (Bahagian kedua, bersambung)

Bahagian pertama: Kertas kerja politik kiri "ditolak" selepas "isu Mat Sabu"

*Bahagian kedua kertas kerja berjudul "Gerakan politik kiri di Hulu Langat, 1946-1948", tulisan Dr. Mohamed Salleh Lamry (gambar kanan). Kertas kerja ini telah "ditolak" daripada dibentangkan dalam satu seminar "Sejarah Daerah Hulu Langat", anjuran Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Selangor (PSMCS), selepas berlakunya "isu Mat Sabu".

Hishamuddin Rais: Bawa kes kematian dalam tahanan ke antarabangsa

Dengan mengambil contoh "kes kapal selam scorpene", aktivis sosial Hishamuddin Rais melontarkan cadangan agar badan bukan kerajaan (NGO) membawa kes kematian dalam tahanan ke antarabangsa, untuk membuat desakan dari luar negeri, dan bukannya berulang-kali membuat laporan di balai polis yang sesungguhnya tidak membuahkan hasil.

Malah, Hishamuddin Rais (gambar kiri menyifatkan usaha "membuat laporan terhadap polis tentang salahlaku polis" sebagai "kerja gila", dan sesiapa yang berbuat demikian berulang-kali semestinya seseorang manusia yang tidak siuman.

Beliau juga mengambil kesempatan untuk menyindir, bahawa "parang" telah menjadi senjata penjenayah, sungguhpun menyedari polis kita bersenjatakan pistol. "Parang yang sama" digunakan, termasuklah peserta perhimpunan BERSIH 2.0, seolah-olah semua penjenayah menggunakan parang yang sama ketika bertindak - dan ianya hanya berlaku di Malaysia, kata Hishamuddin Rais.

Hishamuddin juga menegur NGO, bahawa kenyataan hanya dikeluarkan apabila mangsa keganasan polis adalah orang tempatan, tetapi berdiam diri apabila buruh asing menjadi mangsa, seolah-olah "buruh asing itu berkelas rendah". Beliau menyelar sikap rakyat Malaysia yang sedemikian, yang untuknya "lebih malang apabila kita mendakwa diri kita sebagai muslim".

Demikianlah kata-kata Hishamuddin Rais dalam forum "Hak Anda dan Kuasa Polis", anjuran bersama SUARAM, Rumah Anak Teater, Pusat Pembangunan Kebudayaan Lim Lian Geok, Amnesty International Malaysia dan KOMAS, semalam. Forum yang bertempat di Dewan Perhimpunan Cina KL-Selangor ini menarik kehadiran kira-kira 100 orang, membariskan dua orang lagi panelis, iaitu peguam hak asasi manusia Edmund Bon dan M. Visvanathan, dengan Faisal Mustafa sebagai moderator.

Polis diberi kuasa terlalu besar

Ketika mengulas penyalahgunaan kuasa polis, Edmund Bon (gambar bawah, berdiri) menuding jari kepada peruntukan kuasa yang terlalu besar kepada penguatkuasa.

"Rakyat perlu faham, apabila kita membincangkan politik, pada hakikatnya kita membincang bagaimana untuk mengembalikan sebahagian kuasa kepada golongan minoriti dalam masyarakat, memulangkan kuasa kepada rakyat, dan bukannya memberi kuasa yang begitu besar kepada kehakiman, penguatkuasa dan parlimen. Kita tidak boleh mengelakkan diri daripada isu ini, yang padahalnya isu politik," jelas Edmund Bon.

M. Visvanathan, peguam yang mewakili keluarga mendiang R.Gunasegaran, berkongsi dengan hadirin proses perbicaraan kes kematian R.Gunasegaran. Pada jam 5 petang 16 Julai 2009, R.Gunasegaran yang berumur 31 ditangkap dan ditahan di Balai Polis Sentul atas tuduhan penyalahgunaan dadah. R.Gunasegaran pengsan di lokap pada kira-kira jam 7 petang hari itu, dan didapati mati ketika tiba di hospital.

Pada 25 Oktober 2010, inkues membuat penghakiman "open verdict", dengan dua kemungkinan "mati kerana dadah", atau "mati dipukul". Sehingga hari ini, anggota polis yang dituduh membelasah R.Gunasegaran tidak dikenakan tindakan.

Tiada surat kematian diberikan kepada keluarga R.Gunasegaran sungguhpun sudah dua tahun R.Gunasegaran meninggal dunia. "Dari segi teknikalnya, R.Gunasegaran masih hidup, rekod Jabatan Pendaftaran Negara menunjukkan bahawa beliau masih hidup," kata M. Visvanathan (gambar kanan).

Beliau meneruskan, "Tiada siasatan, boleh dikatakan tiada sebarang tindakan. Hampir setahun (penghakiman dibuat), apa jadi? Tiada apa-apa berlaku. Beliau hanya satu nama dalam sistem. R.Gunasegaran. Bagaimanapun, beliau adalah seorang warga Malaysia, beliau mempunyai haknya."

*Ong Vic Kee ialah wartawan MerdekaReview, edisi bahasa Cina. Disedut, diterjemah dan disunting dari teks asal.

Petugas DUN Kota Anggerik Bukan Pelaku Di Dalam Klip Video Blogger Umno
SHAH ALAM 30 Sept: Susun atur di ruang pejabat DUN Kota Anggerik di Seksyen 9 di sini jauh berbeza dengan klip video lucah di dalam sebuah blog pro-umno bertajuk 'Skandal Dalam Pejabat Adun Kota Anggerik Shah Alam’.

Tinjaun TVSelangor mendapati wanita yang didakwa dalam klip bertarikh 19 September bukan petugas di DUN berkenaan.

Klip video itu menyaksikan seorang wanita bertudung dengan seorang lelaki melakukan perbuatan sumbang kononnya di dalam pejabat Dun Kota Anggerik.

Adun Kota Anggerik Yaacob Sapari menjelaskan hasil siasatan mendapati klip video itu menunjukkan lokasi dan dekorasi dalaman pejabat yang jauh berbeza dengan Pusat Khidmat beliau.

"Susun atur dalam video itu sama sekali tidak sama dengan susun atur yang ada dalam pejabat ini, gambar gadis yang ditonjolkan dalam video itu juga tidak sama dengan staf saya," katanya.

Beliau berkata demikian ketika tinjauan TVSelangor di Pejabatnya hari ini. Selain susun atur yang berbeza, klip video jelas tidak berasas kerana terdapat beberapa perkara bercanggah dengan dakwaan blogger itu.

"Jadi saya mengutuk sekeras-kerasnya fitnah lucah ini yang diusahakan oleh mereka, sepatutnya kita bersaing secara sihat dalam memberi khidmat terbaik kepada rakyat, bukannya malakukan aktiviti seperti ini.

"Bagi saya ini bukan serangan kali pertama oleh blogger pro umno terhadap pemimpin pakatan rakyat, Dato Seri Anwar Ibrahim juga dituduh dengan perkara yang lucah sebegini," jelasnya kepada TVSelangor Pembantu Tadbir Pejabat DUN Kota Anggerik, Norlela Idris menafikan sekeras-kerasnya wanita didalam klip itu adalah dirinya kerana pada tarikh berkenaan beliau tiada di pejabat kerana cuti sakit.

"kebetulan pada hari itu saya bercuti kerana sakit, saya ada bukti surat cuti sakit, pada hari itu hanya seorang kakitangan sahaja yang ada di pejabat,"

"Saya juga menafikan sekeras-kerasnya wanita didalam klip itu adalah diri saya kerana saya adalah satu-satunya staf perempuan yang berkhidmat disini, mingkin kerana ingin mengenakan YB (Yaacob), sekaligus cuba mengaitkan stafnya sekali."

Sebelum ini PKR Shah Alam telah membuat laporan polis berhubung perkara ini di Ibu Pejabat Polis Shah Alam.

ASKAR KENA BERANI.......KALAU TAKUT KENA TIPU KERAJAAN BN

Akibat pecah amanah 1,000 perantis DTM terkontang kanting | Print |
Harakahdaily

LUMUT, 30 Sept: Ekoran kegagalan pembinaan kapal NGPV (New Generation Petrol Vessel) akibat penyelewengan kewangan dan rasuah pada tahun 2006, bukan sahaja duit rakyat yang hangus tetapi menzalimi anggota tentera.

Ini kerana, akibat kegagalan pembinaan 27 buah kapal tentera itu, ia telah menyebabkan lebih 1,000 pelatih TLDM yang dipersiapkan untuk bertugas dengannya sudah teraniaya.

Inilah yang diajukan para lulusan Perantis Diploma Teknologi Marin (DTM) yang kini terus terkontang-kanting dan tidak tentu hala kedudukan mereka.

Semua masalah ini berpunca dari rasuah dan pecah amanah dari skandal pembinaan 27 kapal NGPV ini.

Skim DTM yang dimulakan pada tahun 1996 dijalankan di KD Pelandok yang berpangkalan di Lumut dengan kerjasama pihak UTM Skudai.

Pembelajaran mereka dijalankan di bawah pengawasan Markas Pendidikan dan Latihan TLDM. Penganugerahan diploma pula dibuat di UTM Skudai, Johor.

NGPV

TLDM merancang pembinaan 27 kapal ronda dalam program Kapal Ronda Generasi Baru NGPV (New Generation Patrol Vessel) pada hujung 1990an.

Namun Jawatankuasa Perakaunan Awam mendedahkan kegagalan PSC-ND menyerahkan semua kapalnya yang dianugerahkan dengan kontrak sejumlah RM5.35 billion ringgit kepada media massa.

Dari 27 buah, hanya dua sahaja berjaya disiapkan.

Selepas pasukan pengurusan baru ditubuh, projek ini berjalan semula namun hingga kini hanya empat buah sahaja berjaya diselesaikan.

Dua kapal pertama dalam kelas ini, 171 KD Kedah dan 172 Pahang akhirnya ditauliahkan ke dalam perkhidmatan pada bulan Jun dan Ogos tahun 2006.

Kapal ketiga, KD Perak (gambar atas) dan kapal keempat KD Terengganu baru sahaja diserahkan kepada TLDM baru-baru ini.

Akibat kegagalan pembinaan ini, lebih 1,000 anggota tentera laut yang dilatih untuk berkhidmat dengan kapal-kapal ini dan memiliki DTM ini terkontang kanting.

Mereka tiada tempat untuk diperjawatkan setelah habis kursus DTM dan memakai pangkat Laskar Kanan.

"Maka terjadilah lebihan anggota tetapi perjawatan tiada kerana kapal PV ini gagal disiapkan mengikut jadual," kata satu sumber kepada Harakahdaily.

Kini, mereka mula menghadapi akibat dari penyakit rasuah yang menyelubungi pentadbiran kerajaan Datuk Seri Najib Razak ini.

Antara masalah yang mereka hadapi adalah penyambungan perkhidmatan, pemberhentian sukarela sebelum tarikh tamat perkhidmatan tanpa pembelaan nasib anggota yang sewajarnya selepas berhenti di samping pemberian gaji yang tidak telus, adil dan saksama.

"Untuk pengetahuan tuan, hanya cawangan kami (skim DTM) sahaja yang mengalami masalah yang dinyatakan. Nyatalah kami telah didiskriminasi berbanding cawangan kelasi, bekalan dan teknikal biasa," kata sumber itu.

Mereka juga menghadapi pencabulan perjanjian pangkat cepat yang dijanjikan kepada mereka.

Teraniaya

"Skim kami dijanjikan pangkat cepat selepas lima tahun tamat kursus skim DTM, pakai pangkat Laskar Kanan selama setahun, selepas itu dinaikan ke pangkat Bintara Muda (petty officer).

"Tetapi janji ini telah ditarik balik oleh bekas panglima tentera laut," kata sumber itu.

Skim perantis DTM ini telah dimansuhkan pada tahun 2010 dan dihentikan pengambilan anggota sejak tahun 2009.

Pengambilan terakhir iaitu intake 2001 paling junior sekarang masih dalam on job training untuk melengkapkan kursus DTM mereka.

Mulai tahun lepas, mereka mula ditawarkan pemberhentian awal secara sukarela sebelum tarikh tamat perkhidmatan yang tidak pernah diamalkan dalam tentera laut.

Mereka hanya dibayar pampasan mengikut tahun berkhidmat.

Kini, kira-kira 200 orang dari kesemua 1,000 anggota telah berhenti dari perkhidmatan melalui pendekatan ini.

Yang menyedihkan mereka juga, akibat rasuah dan kegagalan projek ini merekalah yang menjadi mangsa.

Bayangkan selama 5 tahun berkhidmat, gaji mereka masih RM1200.00 sebulan iaitu sama dengan anggota dari cawangan lain yag baru berkhidmat dalam setahun dua sahaja.

Untuk menyelesaikan masalah ini, pelbagai cara telah mereka buat termasuk berbincang secara langsung dengan Panglima Angkatan Tentera tetapi gagal.

Bahkan ada antara mereka telah cuba berbincang secara langsung dengan Perdana Menteri melalui facebooknya, namun pegawai ini telah diambil tindakan tatatertib oleh TLDM.

Bagi mereka, inilah jalan terakhir untuk membela nasib mereka iaitu ke media.

GUAN ENG MOHON MAAF ..AKAN SAMAN AKHBAR PECACAI UMNO

Maaf Sultan Johor, tetapi mahu saman media | Print |
Harakahdaily

PULAU PINANG, 30 Sept: Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng (gambar) memohon maaf kepada Sultan Johor ekoran rasa tersinggung baginda tentang kenyataannya namun beliau akan menyaman media kerana memutarbelitkan kenyataannya.

"Sebagai rakyat Malaysia yang setia kepada Raja dan negara, patik ingin memohon maaf kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Johor, atas rasa tersinggung DYMM Tuanku terhadap kenyataan berikutan dengan Johor yang telah dibuat oleh patik.

"Dan juga kepada rakyat jelata Johor di bawah naungan DYMM Tuanku atas perkara yang sama.

"Patik tidak berniat untuk memburukkan Johor atau mana-mana negeri atas apa-apa sebab dan alasan sekali pun," kata Lim Guan Eng dalam kenyataannya.

Beliau memberikan reaksi ekoran laporan media yang berkata Sultan Johor tersinggung dengan kenyataan beliau yang berkata Johor tidak selamat.

Mula-mula, beliau dikatakan menyatakan perkataan itu di Australia namun kemudiannya dikatakan menyatakannya di Singapura pula.

Sebelum ini Harakahdaily melaporkan, kenapa media tidak bising cacian yang dibuat oleh Ketua Menteri Melaka terhadap negeri Kelantan.

Dalam laporan media, DYMM Sultan Johor juga bertitah bahawa Baginda tidak mahu diseret ke dalam arena politik.

"Patik bersetuju dengan titah DYMM Sultan Johor," kata Guan Eng yang juga Setiausaha Agung DAP.

Beliau merasakan telah disalah lapor oleh media massa yang dikawal oleh Barisan Nasional.

"Saya akan membawa perkara ini ke mahkamah untuk menentukan kebenaran tentang di mana saya membuat ucapan saya, apa yang sebenarnya yang diperkatakan, bagaimana ia dikatakan dan dalam konteks apa kenyataan itu dibuat," katanya.

Setakat ini, katanya, selain daripada pita rakaman yang disiarkan oleh TV3, tidak ada sebarang laporan media tentang apa yang saya katakan di Singapura atau di Australia.

"Saya mempunyai akses untuk pita rakaman wawancara saya dengan Radio Australia. Saya masih sedang mencari pita rakaman tentang apa yang saya katakan di Singapura yang dibuat secara peribadi dalam satu sesi tertutup.

"Saya telah pun mengarahkan peguam-peguam saya untuk memfailkan saman di mahkamah, ke atas semua media massa kawalan BN bermula dengan Bernama," kata beliau.

Penyewa Empire Gallery Kabur Masa Depan Perniagaan

Penyewa pejabat dan lot kedai Empire Gallery yang rosak teruk akibat letupan awal pagi semalam dibenarkan masuk mengambil harta benda mereka hari ini.

Namun ramai daripada kalangan mereka mengharapkan penjelasan rasmi dari pemilik bangunan berhubung status bangunan dan masa depan perniagaan mereka.

TVSelangor difahamkan pihak Suruhanjaya Tenaga menemui sisa gas yang tertinggal di bawah runtuhan dan kerja-kerja menghapuskan sisa gas sedang giat dijalankan.

Tinjauan TvSelangor mendapati hari ini mendapati semua penyewa ruang beli belah Empire Soho dan ruang pejabat Menara Empire dibenarkan untuk mengambil harta benda mereka di bangunan tersebut sambil diiringi pihak berkuasa polis dan pengawal.

Kaunter dibuka seawal jam 8.30 pagi tadi sehingga 6.00 petang bagi membolehkan dua wakil untuk setiap unit sewaan mengambil harta benda mereka.

Pengurus Besar kompleks membeli-belah Empire Gallery, May Woo menerusi kenyataan medianya hari ini berkata pihaknya berusaha keras bagi membolehkan para penyewa menyelamatkan harta benda mereka dan menjanjikan pertolongan sebaik mungkin kepada para penyewa.
"Izinkan saya menekankan bahawa keselamatan tanpa ragu-ragu adalah utama kami. Kami akan melakukan apa jua keperlauan berhubung kemalangan ini bagi memudahkan penyewa kami", katanya.

Salah seorang pemilik unit di Empire Gallery, Lee Kwong Seng mengharapkan satu kenyataan berhubung status bangunan segera dimaklumkan kepada para penyewa.

"Apa yang penting buat masa ini, pemilik dan pelabur harus diberitahu tetang status bangunan ini, masih boleh digunakan atau tidak"

Sementara itu, Ke Tung Chen, pekerja yang berkhidmat di salah sebuah syarikat yang menyewa di bangunan tersebut, turut mengharapkan satu penjelasan yang rasmi berhubung keadaan bangunan untuk memikirkan perancangan akan datang.

"Sekurang-kurangnya kenyataan dikeluarkan dahulu dan kita sudah boleh lakukan perancangan akan datang."

Kejadian letupan Kompleks membeli-belah ini dilaporkan berlaku 3.30 pagi semalam dan pihak polis dan pasukan bomba dan penyelamat tiba 15 minit kemudian.

Hasil siasatan polis setakat kini bagaimanapun menolak unsur sabotaj dan keganasan sebagai punca letupan yang menggegarkan kompleks tersebut.

Sebaliknya, pihak berkuasa mengesahkan letupan disebabkan kebocoran gas yang kemungkinan ada kaitan dengan elemen kecuaian.

Kompleks Empire Gallery terletak tidak jauh dari Lebuh Raya Persekutuan dan turut menempatkan hotel.

Kompleks itu juga menempatkan menara pejabat 12 tingkat, pusat membeli-belah lima tingkat, ruang pejabat kecil 9 tingkat.

Kawasan yang mengalami kerosakan akibat letupan ialah aras letak kereta, dua aras ruang kedai dan restoran, dan juga block A bangunan itu.

Blok pangsapuri dan pejabat bersebelahan bangunan itu turut mengalami kerosakan.

Ketua Polis Subang, Asisten Komisioner Zainal Rashid Abu Bakar ketika ditemui TvSelangor hari ini menjelaskan pihaknya bersama Bomba dan penyelamat sedang giat menjalankan siasatan bagi mengenalpasti punca letupan.

"Siasatan masih giat dijalankan dan kita tutup kompleks ini untuk orang ramai."


Anwar: Mengapa Najib, Rosmah mesti jadi saksi

1. HARI ITU KATA TAK TAKUT ANWAR

2. KEMUDIAN BATAL SAPINA
Anwar berkata, Datuk Seri Najib Razak dan Datin Seri Rosmah Mansor diperlukan untuk membantu kes berkenaan.

Ini dikaitkan dengan maklumat yang dibekalkan oleh bekas pembantu Najib, Datuk Khairil Annas Jusoh, ketika diwawancara oleh peguam Anwar semasa proses merakamkan kenyataan daripada saksi-saksi yang berpotensi.

Khairil Annas telah mengesahkan bahawa dia membawa pengadu kes liwat itu, Mohd Saiful Bukhari Azlan untuk bertemu dengan Najib, yang ketika itu adalah timbalan perdana menteri.

“Saya seterusnya menyatakan bahawa saya telah dinasihatkan oleh peguam-peguam saya, nasihat yang saya percayai adalah tepat dan benar, bahawa Datuk Khairil Annas Jusoh telahpun memaklumkan kepada mereka di dalam temuramah tersebut bahawa beliau telahpun membawa pengadu berhumpa dengan pemohon paad 26 Jun 2008 untuk lebih kurang sejam di kediaman pemohon.

NONE“Oleh yang demikian, saya percaya terdapat banyak lagi perkara yang telahpun dibincangkan antara pemohon dan pengadu tersebut semasa pertemuan tersebut yang saya yakin adalah relevan dan materrial kepada pembelaan saya,” katanya dalam afidavit itu.

Menurut Anwar lagi, Najib pada mulanya menafikan bertemu dengan Saiful tetapi kemudian menukar pengakuan dan berkata Saiful telah memohon bantuan bagi mendapatkan biasiswa.

Justeru, peguamnya mahu mendapatkan penjelasan lanjut.

Tambahnya lagi, semasa wawancara pada 12 Ogos lalu, Najib dan Rosmah tidak bekerjasama dalam memberikan kenyataan kepada peguamnya.

Anwar, berkata beliau mempunyai hak di sisi undang-undang untuk memanggil saksi dan sehubungan itu mengarahkan peguamnya untuk mensepina Najib dan isterinya.

MB: Kerajaan Selangor siasat letupan Empire GallerySUBANG JAYA 28 SEPT : Kerajaan Selangor memberi jaminan akan menyiasat kejadian letupan di kompleks beli belah Empire Gallery dengan rapi, dan meminta orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi mengenai punca kejadian.

Menteri Besar Tan Sri Khalid Ibrahim berkata siasatan rapi akan dilakukan pakar industri binaan dan juga agensi kerajaan negeri.

"Saya juga berharap agar orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi berhubung perkara ini, kita perlu beri ruang kepada mereka yang pakar dengan pendapatnya, ini juga adalah langkah dimana kami akan memneri jaminan kepada orang ramai bahawa kawasan awam ini boleh dikunjungi mereka.”

"Dibawah bidang kuasa kerajaan negeri, kami menunggu pasukan pakar industri binaan untuk menentukan bahagian mana yang perlu dibuka kepada orang ramai dan bahagian mana yang harus ditutup untuk kerja-kerja pengubahsuaian dan siasatan".

Khalid berkata demikian selepas melawat tapak kejadian di sini dengan diiringi exco kerajaan negeri Dr Xavier Jeyakumar, Ronnie Liu, Teresa Kok dan ADUN Subang Jaya Hannah Yeoh.

Siasatan awal polis mendapati letupan 3.45 pagi yang merosakkan sebahagian besar kompleks beli belah itu berpunca daripada tangki gas di tingkat bawah bangunan itu.

Empat aras letak kereta, dua aras ruang kedai dan restoran, dan juga block A bangunan itu mengalami kerosakkan besar. Blok pangsapuri dan pejabat bersebelahan bangunan itu juga rosak.

Seramai 300 penginap sebuah hotel berhampiran bangunan terpaksa di pindahkan atas sebab keselamatan.

Perkarangan kompleks itu masih ditutup dan berada di bawah kawalan pihak bomba.

Empat pekerja yang cedera di dalam letupan itu berjaya diselamatkan.

Mereka adalah Tan Wern Fang, 24, Chua Chin Hong, 27, Surendran Kris Krishnan, 33 dan Chhring Dawak Sepa, seorang warga Nepal.

Seorang wakil pejabat ADUN Subang Jaya Hannah Yeoh tampil menyampaikan makanan tengahari kepada petugas yang bertungkus lumus menjalankan operasi menyelamat sejak awal pagi.

Yeoh sendiri tampil melawat tempat kejadian sekitar jam 6.45 pagi.

Penolong pengarah operasi Bomba Selangor Mohd Sani Harun menjelaskan letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di aras bawah, dia berkata.

“Setakat ini kami masih menjalankan siasatan dan kawalan, kami membawa empat unit forensik, kimia, siasatan dan penyelamat yang kesemuanya 50 anggota,” Mohd Sani berkata ketika di temui.

POLIS: Letupan Empire Gallery disebabkan kecuaian, tiada sabotajSUBANG JAYA 28 SEPT: Polis menolak kemungkinan unsur sabotaj dan keganasan disebalik tragedi letupan Galeri Empire awal pagi tadi, dan mengatakan tidak menemui sebarang bukit yang menjurus ke arah itu.

Timbalan Ketua Polis Selangor Datuk A. Thaiveegan berkata, hasil siasatan menunjukkan letupan itu disebabkan oleh kebocoran gas yang mungkin telah disebabkan kecuaian mahupun kegagalan teknikal.

“Daripada hasil siasatan yang dijalankan pihak polis, sehingga sekarang kami tidak menemui apa-apa bukti yang membawa perkara ini boleh dikaitkan sebagai sabotaj mahupun kerja-kerja keganasan, kejadian ini kami sifatkan sebagai satu kemalangan akibat daripada kecuaian."

Thaiveegan berkata demikian kepada pemberita dalam satu sidang media dihadapan kompleks membeli belah tersebut.

Mengulas lanjut, Thaiveegan menegaskan bahawa pihaknya akan bekerjasama dengan Kakitangan Jabatan Bomba dan Penyelamat, unit forensik dan Suruhanjaya Tenaga (EC) bagi melakukan siasatan terperinci berhubung untuk mengetahui apa yang menyebabkan kebocoran.

"Bomba juga akan menyiasat bagaimana letupan itu belaku, memang kita sedia maklum ianya berpunca daripada kebocoran gas, tetapi apakan yang menyebabkan ianya berlaku, adakah daripada percikan api? ini semua dibawah penyiasatan kami."

ANAK: Kerana kepentingan politik buat FELDA cagar tanah 360 ribu hekta

GOMBAK 28 SEPT: Lembaga Pengarah Felda didakwa membuat keputusan mencagarkan keseluruhan tanah Felda Plantation seluas 360 ribu hektar tanpa kehadiran pengarah besarnya, Datuk Dzulkifli Abdul Wahab.

Cagaran tersebut dibuat kepada Felda Global Ventures Holdings Sdn Bhd (FGVH) selama 60 tahun tanpa dimaklumkan kepada Zulkifli yang ketika itu pergi menunaikan umrah pada 25 Ogos lalu.

Malah difahamkan Pengerusi Felda, Tan Sri Isa Samad turut dilantik menerajui Koperasi Peneroka Felda (KPF) atas alasan penstrukturan semula FGVH di mana jawatan tersebut kini dipegang Zulkifli sendiri.

Bercakap pada sidang media sebentar tadi, Pengerusi Persatuan Anak Peneroka Felda Kebangsaan (ANAK) Mazlan Aliman yakin keputusan tersebut dipengaruhi oleh pemimpin politik berkepentingan.

Katanya Timbalan Menteri Di Pejabat Perdana Menteri Datuk Ahmad Maslan sebelum berdolak-dalik atas cadangan yang dikemukakan Pakatan Rakyat untuk memansuhkan Felda Plantation dan diberikan tanah tersebut kepada generasi kedua dan ketiga.

Jelas beliau setelah perkara ini terbongkar maka wujud tanggapan bahawa Felda mempunyai agenda tersendiri dan berselindung di sebalik alasan untuk menolak cadangan tersebut.

"Keputusan ini difahamkan ditentang oleh Datuk Zulkifli sendiri kerana Isa Samad direstui Ahmad Maslan untuk campur tangan.

"Felda akan sibuk dengan pelaburan dan tidak akan memberi tumpuan kepada peneroka," kata Mazlan. Mazlan turut mempersoalkan sekiranya perlantikan Isa melalui jalan "belakang" membolehkan ekuiti KPF bernilai RM399 juta iaitu 51 peratus dalam Felda Holdings akan dibawa masuk ke dalam Felda Global Ventures.

Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini mendedahkan di parlimen bersabit kepincangan pelaburan melibatkan Felda Global Ventures di mana kerugian terkumpul dari tahun 1997 hingga 2010 dicatatkan hampir RM500 juta.

Pelaburan dibuat menerusi Felda Iffco Sdn Bhd, Twin Rivers Techologies US, TRT Etgo Canada, Felda GLobal Ventures Middle East dan Felda GLobal Ventures Arabia.

Sehubungan dengan itu beliau menuntut penjelasan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tentang keputusan yang akan memberi implikasi buruk terhadap liabiliti terbesar negara termasuk nasib peneroka.

"Kebimbangan saya adalah apabila pelaburan besar di luar negara boleh lenyap seperti apa yang berlaku kepada Bank Bumiputera, Perwaja Steel dan PKFZ.

"Ramai pihak (peneroka) mendesak supaya Perdana Menteri buat kenyataan terbuka... Maklumbalas yang kita perolehi adalah negatif daripada kakitangan kumpulan Felda," tambahnya lagi.

Rafizi: Undi BN bermakna sokong cukai baru?

Pelaksanaan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) seperti yang dicadangkan oleh Barisan Nasional adalah satu perkara besar yang membawa kesan mendalam kepada rakyat. Dalam keadaan inflasi yang masih tinggi secara berterusan, pelaksanaan GST dalam masa terdekat dijangka akan menambah bebanan sara hidup rakyat.

Kenyataan Perdana Menteri sebelum ini adalah samar-samar. Pada masa beliau terus menyatakan komitmen untuk melaksanakan GST, beliau tidak pula menetapkan tarikh pelaksanaan GST. Walaupun Barisan Nasional mengumumkan satu lagi tumpuan keberhasilan negara iaitu untuk mengurangkan kos sara hidup, sehingga sekarang Perdana Menteri tidak menghuraikan pelan pelaksanaan GST walaupun ia akan mempunyai kesan besar kepada kos sara hidup.

Oleh yang demikian, KEADILAN menyeru Barisan Nasional supaya menjelaskan pendiriannya mengenai pelaksanaan GST termasuklah tarikh pelaksanaan sebelum pilihanraya umum ke-13 (PRU13) diadakan, untuk membolehkan rakyat membuat keputusan yang telus dan tepat. Di kebanyakan negara-negara yang telah melaksanakan GST, isu ini telah dibawa menjadi isu utama pilihanraya dan keputusan pilihanraya menjadi referendum sama ada rakyat mempersetujui pelaksanaan GST atau tidak. Sewajarnya PRU13 juga digunakan sebagai referendum kepada GST untuk mengambil kira pandangan rakyat mengenai pelaksanaan cukai baru ini.

Pendirian KEADILAN mengenai GST adalah jelas.

KEADILAN tidak menolak GST sebagai satu kaedah percukaian, tetapi mempertikaikan kesesuaian pelaksanaannya pada ketika hanya 1.7 juta rakyat Malaysia dianggarkan layak membayar cukai pendapatan. Sebahagian besar rakyat Malaysia tergolong di dalam kategori yang dikecualikan dari membayar cukai pendapatan kerana gaji yang rendah.

Di negara-negara yang telah melaksanakan GST, cukai ini diperkenalkan sebagai ganti kepada cukai pendapatan. Kadar cukai pendapatan diturunkan serta merta apabila GST diperkenalkan, lantas rakyat tidak mengalami bebanan cukai tambahan kerana sumbangan cukai dari rakyat hanya dialihkan dari cukai pendapatan kepada GST.

Sekiranya GST dilaksanakan di Malaysia dalam masa terdekat, 10 juta rakyat Malaysia yang selama ini tidak layak membayar cukai terpaksa menanggung bebanan cukai baru. Ini akan menambah beban mereka yang terpaksa berdepan dengan persoalan gaji yang rendah, inflasi yang meningkat dan bebanan cukai yang baru.

Oleh sebab itu, KEADILAN berpandangan bahawa tumpuan sepatutnya diberikan kepada usaha-usaha melonjakkan pendapatan rakyat melalui campur tangan terus kerajaan. Apabila taraf pendapatan rakyat telah dilonjakkan, barulah saiz kumpulan pembayar cukai dapat dibesarkan dan memberi ruang untuk GST dilaksanakan.

Pelaksanaan GST akan memberi kesan kepada semua rakyat Malaysia dan sewajarnya menjadi isu besar PRU13. Rakyat berhak mendapat pengesahan dari Perdana Menteri sama ada dengan mengundi Barisan Nasional dalam PRU13, adakah itu bermakna mereka juga turut mengundi untuk membayar cukai baru?

*Kenyataan media oleh Mohd Rafizi Ramli (gambar kiri) selaku Pengarah Strategi PKR.

Jho Low: Rosmah bukan "mak angkat" saya

"Rosmah (Mansor) bukan 'mak angkat' saya. Beliau adalah kawan baik saya," demikianlah "tafsiran" yang diberikan Jho Low kepada Kwong Wah Yit Poh, ketika ditanya hubungannya dengan keluarga Perdana Menteri, Najib Razak. Rosmah Mansor adalah isteri kepada Najib Razak.

Beliau menjelaskan, "Anak Rosmah (Mansor) adalah rakan saya ketika menuntut di Britain. Saya mengenali anak Perdana Menteri dahulu, sebelum saya mengenali Perdana Menteri. Saya memperkenalkan ramai pelabur kepada Malaysia, justeru itu saya sering bertemu dengan PM."

Malah, Jho Low mendakwa dirinya mengenali ramai "putera" di negara yang berlainan, termasuk Abu Dhabi, Kuwait, Saudi Arab dan sebagainya. Oleh itu, Jho Low berkata dirinya mampu membawa ramai pelabur dari Timur Tengah ke Malaysia.

Beliau berkata demikian ketika menghadiri program Kayuhan Amal 1Malaysia Untuk Pelajaran di Straits Quay, Tanjong Tokong, Pulau Pinang pada 25 September 2011. Laporan ini disiarkan Kwong Wah Yit Poh pada 26 September, pada muka surat A5.

Sebelum ini, Jho Low dikatakan sebagai kenalan rapat dengan anak Perdana Menteri Najib Razak, lantas mencungkil keraguan orang ramai sama ada Jho Low berperanan sebagai proksi, berikutan kemampuan graduan Wharton Business School ini dalam mengumpul kekayaan pada umur 20-an tahun.

Ketua Angkatan Muda, Shamsul Iskandar (gambar kanan) ketika menyampaikan ucapan dasarnya dalam Kongres Nasional AMK yang diadakan di Perdana Resort, Pantai Cahaya Bulan, Kota Bahru, pada 28 Mei 2010, memetik laporan New York Post pada tahun 2009, yang diulas kemudiannya oleh tabloid tempatan Malay Mail, bahawa seorang pemuda bernama Taek Jho Low membelanjakan USD 50 ribu hingga 60 ribu, atau RM 170 ribu ke RM 205 ribu setiap hari.

Malah, Shamsul Iskandar ketika itu mendesak agar PM menjawab, dan mengesahkan sama ada tuduhan bahawa Jho Low mendapat kontrak pembangunan TUDM Sungai Besi yang bernilai kira-kira RM500 juta, dan memainkan peranan sebagai penasihat di sebalik Terengganu Investment Authority yang mengurus dana royalti minyak itu benar atau tidak.

Baca: Ketua AMK: Negara bankrap kerana rasuah, bukan subsidi

*Kaleidoskop adalah "digest" kandungan media cetak. Akhbar yang dirujuk adalah Kwong Wah Jit Poh pada 26 September 2011, wawancara akhbar tersebut dengan Jho Low. Laporan dibuat berdasarkan teks asalnya dalam bahasa Cina.

PAS Selangor Setuju Masjid Tidak Diguna Untuk Berpolitik

SHAH ALAM, 27 SEPT: PAS Selangor bersetuju pada dasarnya agar masjid tidak digunakan sebagai medan berpolitik demi memastikan perpaduan di negeri ini terjamin.

Di samping itu, PAS Selangor juga berpuas hati dengan hasil penerangan daripada Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) bahawa agensi itu tidak menjadi alat mana-mana parti politik termasuk Umno kerana ia tetap berpegang dengan asas penubuhannya.

Perkara itu dijelaskan oleh Pesuruhjaya PAS Selangor, Dr Rani Osman kepada TV Selangor selepas menghadiri pertemuan itu di sini.

Menurut Dr Rani dalam pertemuan itu, pihaknya tidak membangkitkan isu larangan menyampaikan ceramah politik oleh ahli -ahli politik PAS kerana parti itu mempunyai banyak cara sendiri untuk menyampaikan ceramah.

“Jika tidak boleh berceramah di masjid kita akan melakukan kegiatan yang sama di tempat-tempat lain. Banyak alternatif,” katanya.

Menurut Dr Rani kunjungan PAS adalah bagi mengeratkan pertalian dengan agensi itu sebagai salah satu parti yang mentadbir Selangor.

Turut serta dalam kunjungan itu ialah timbalannya Khalid Abdul Samad dan Iskandar Abdul Samad serta wakil daripada Pemuda dan Muslimat.

Menyentuh mengenai persiapan PAS Selangor dalam menghadapi pilihan raya, Rani berkata pihaknya sentiasa siap sedia pada bila-bila masa.

“Andai kata pilihan raya diumumkan akan diadakan minggu depan, kita sudah bersedia dengan calon-calonnya,” kata Dr Rani.

Beliau turut melahirkan keyakinan bahawa Pakatan Rakyat akan terus mentadbir Selangor daam pilihan raya akan datang. Ini berdasarkan pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan kerajaan Pakatan Rakyat negeri sejak tiga tahun mentadbir.

Menurut Dr Rani, rakyat kini pandai menilai kerajaan mana lebih baik untuk mentadbir Selangor yang dapat membela nasib rakyat di masa hadapan.

DUIT JUDI BAIK UNTUK PELABURAN PENDIDIKAN

RM100 juta hasil keuntungan judi untuk pendidikan, kata Najib

Aku takmau kata apalah..beberapa bulan dulu tuduh kerajaan Pulau Pinang bagi duit pada warga emas guna duit judi..sekarang ini bantuan dari duit judi kepada sekolah vankular dan juga mubaligh kristian dan lainnya dengan duit judi...wah bertambah kaya dan mewahlah sekolah india dan sekolah Cina...aku tak tahu pulak bagaimana sekolah-sekolah ni boleh menerima duit judi untuk masa depan anak-anak di Malaysia...kelak akan ada orang mengatakan bahawa bangsa cina dan india maju dengan duit judi...atau macamana ka?

mungkin kurikulum dan nilai murni di kalangan pelajar India dan cina tidak diajar bahawa berjudi itu tidak bagus...aku pun tak tahu bahawa judi itu baik untuk orang cina dan juga orang india......


TERKINI @ 07:12:35 PM 26-09-2011
September 26, 2011

KUALA LUMPUR, 26 Sept – Sekurang-kurangnya RM100 juta daripada keuntungan aktiviti perjudian akan disalurkan kepada sekolah-sekolah vernakular dan mubaligh menerusi “perbincangan rapat” bersama komponen Barisan Nasional (BN), kata Datuk Seri Najib Razak hari ini.

Perdana Menteri (gambar) berkata demikian selepas melancarkan dana Community Chest yang diuruskan oleh sebuah konsortium ahli-ahli perniagaan yang membayar lebih RM2 bilion kepada Pan Malaysian Pools Sdn Bhd (PMP) milik bilionair Ananda Krishnan tahun lalu.

Dana pendidikan didukung oleh Putrajaya itu diketuai oleh Tan Sri Lim Kok Tay dari Genting, yang menyumbangkan sumbangan awal RM26 juta kepada 61 sekolah hari ini, kebanyakannya bagi sekolah vernakular dan menjanjikan minimum RM100 juta setiap tahun mulai tahun depan.

“Dana ini akan diagih-agihkan menerusi perbincangan rapat dengan parti-parti seperti MCA, Gerakan dan MIC dan juga pertubuhan bukan kerajaan bagi memastikan ia diagihkan dengan adil,” kata beliau di SJK (C) Confucian petang ini.

Langkah kerajaan mengehadkan pembiayaan kepada sekolah-sekolah vernakular telah menjadi punca rasa tidak puas hati di kalangan komuniti Cina dan India.

Akhbar Straits Times melaporkan bulan lalu bahawa eksekutif-eksekutif kewangan yang terlibat dalam perjanjian itu percaya ia boleh memperbaiki penerimaan Barisan Nasional (BN) di kalangan masyarakat Cina dan India yang sokongan mereka beralih kepada Pakatan Rakyat dalam jumlah yang banyak pada pilihan raya umum 2008.

Najib yang dijangka memanggil pilihan raya umum ke-13 dalam waktu terdekat menambah, “penyelesaian kreatif” akan melengkapi usaha kerajaan dalam memastikan akses kepada pendidikan berkualiti bagi semua.

“Kami tidak boleh memenuhi kesemua keperluan komuniti,” katanya.

Kata Najib, adalah penting “model-model baru” diusahakan untuk mencapai apa yang kerajaan sasarkan.

Selain Lim, lembaga pemegang amanah terdiri daripada timbalan pengerusi Genting Tun Hanif Omar, Tan Sri Quek Leng Chan dari Kumpulan Hong Leong, ketua Kumpulan Lion Tan Sri William Cheng dan Tan Sri G. Gnanalingam dari Westports.

Genting memiliki separuh daripada Jana Pendidikan Malaysia, konsortium yang membeli PMP.

82 Penduduk Sg Besar Terima Notis 5A

SABAK BERNAM 26 SEPT : Seramai 82 penduduk sekitar kawasan Sungai Besar di sini menerima surat hak milik tanah (notis 5A) yang diserahkan kerajaan negeri Selangor menerusi Menteri Besar, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim sempena lawatan rasmi beliau dalam Program Khas Mesra Rakyat di Sabak Bernam hari ini.

Rata-rata yang menerima notis 5A adalah waris kepada peneroka tanah yang selama ini menanti lebih daripada 50 tahun di bawah pemerintahan Barisan Nasional.

Penyerahan ini membuktikan kerajaan Pakatan Rakyat menunaikan janjinya untuk memberikan hak milik tanah kepada rakyat.

Menteri Besar dalam ucapannya berkata, penerima notis 5A diingatkan agar tidak menjual tanah tersebut kepada pihak lain.

Dalam masa sama, beliau turut menyampaikan sijil ASB kepada 45 orang penduduk setempat.

Pemerhatian TV Selangor melihat penerima kelihatan gembira dengan pemberian notis 5A oleh kerajaan negeri.

Dalam majlis itu juga, rakyat berpeluang berdialog dan menyuarakan pandangan mereka secara terus kepada Menteri Besar.

Sentimen Patriotik, Agama Tak Halang PR Tawan N. Sembilan

SHAH ALAM 26 SEPT: Pakatan Rakyat yakin isu hudud dan Mat Indera tidak akan menjejaskan usaha gabungan itu untuk melebarkan jajahan ke Negeri Sembilan pada pilihan raya umum akan datang.

Sebaliknya menurut ahli parlimen Teluk Kemang, Datuk Kamarul Baharin Abbas berkata, keyakinan rakyat terhadap komitmen parti itu meningkat dalam usaha menangani isu-isu kritikal seperti Felda yang lebih mendapat perhatian.

"Jadi kita perlu tekankan kelebihan manfaat rakyat berbanding soal prinsip dan dasar khususnya Hudud dan sejarah," kata beliau ketika dihubungi Tv Selangor.

Malah Kamarul berkata isu sejarah yang dicanang kepimpinan Umno-Barisan Nasional (BN) itu turut menjadi pertikaian pelbagai pihak berdasarkan terjemahan yang mengelirukan antara ahli akademik dan ilmuan.

Justeru berdasarkan pengamatan beliau, rakyat di Negeri Sembilan lebih cenderung ke arah pendekatan untuk menyelesaikan tuntutan dan hak peneroka Felda yang sering dipinggirkan agensi kerajaan itu.

Pada tahun lalu, 766 peneroka Felda Serting dan Gugusan Raja Alias menyaman Felda di Mahkamah Tinggi berjumlah RM200 juta berikutan dakwaan wujudnya konspirasi untuk melakukan penipuan dalam urusan jual beli dan hasil buah sawit selama 15 tahun.

Felda dan Felda Palm Sdn Bhd dinamakan sebagai defenden pertama dan kedua didakwa menggunapakai 18.9 peratus sebagai pembayaran kadar perahan gred kelapa sawit sedangkan kajian yang dijalankan Lembaga Kepala Sawit Malaysia menyatakan nilainya antara 24 hingga 25 peratus.

Akibat dari itu katanya, setakat ini sahaja setiap peneroka telah kerugian hampir RM80 ribu berdasarkan kadar tersebut.

Bagaimanapun, Kamarul tidak menolak peranan media pro Umno-BN membawa kesan besar terhadap persepsi rakyat di Negeri Sembilan terutama golongan Melayu berkaitan isu partiotik dan Islam.

Semalam ceramah Timbalan Presiden PAS, Mohamad Sabu atau dikenali sebagai Mat Sabu di Seremban kecoh apabila bekas askar dan ahli pertubuhan bukan kerajaan (NGO) menyerbu lokasi ceramah sehingga tercetusnya pergaduhan.

Hasil pergelutan itu dua penyokong PAS cedera di bahagian kepala.

Namun kata Kamarul, penerangan berterusan kini giat dijalankan Pakatan Rakyat di seluruh negara memandangkan wujudnya ura-ura bahawa pilihan raya umum akan berlangsung pada bulan November tahun ini.

Sehubungan itu beliau yakin reaksi positif yang ditunjukkan rakyat di negeri itu akan memberi impak besar terhadap keputusan pilihan raya akan datang malah tumpuan lebih diberikan kepada pengundi atas pagar.

Pada pilihan raya umum 2008, Pakatan Rakyat berjaya memperolehi 15 kerusi daripada 36 kerusi yang dipertandingkan di Negeri Sembilan.

Sementara itu ahli parlimen Rasah, Anthony Loke Siew Fook berkata, isu melibatkan prinsip agama harus diselesaikan secara berhemah.

Katanya Barisan Nasional akan tetap mencari jalan mengalih perhatian rakyat daripada isu pengurusan sumber negeri dan tatakelola baik dalam pentadbiran.

"Walaupun isu hudud penting tapi kita perlu membuat penyelesaian cerdik dan berhati-hati tanpa mengalihkan perhatian rakyat daripada isu sebenar.

"Kita perlu fokus kembali kepada isu sebenar yang dihadapi oleh rakyat iaitu ekonomi, kos kehidupan dan rasuah yang menjadi persoalan utama dan penting kepada kita (PR) dan rakyat," kata beliau lagi.


Bajet 2012 Najib Perlu Tangani Beban Rakyat- AnwarPETALING JAYA 25 SEPT : Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan Belanjawan Negara yang bakal dibentang bulan depan perlu mencakupi perihal yang memberi kesan besar kepada rakyat seperti perumahan awam dan harga barang.

Menurut beliau, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang juga Menteri Kewangan seharusnya memberi perhatian terhadap rakyat dan bukan hanya menumpukan kantung kroni.

Menurut beliau, kegagalan mengawal ekonomi negara sejak lebih sedekat lamanya sehingga mengakibatkan berbilion ringgit wang negara dibazirkan menyebabkan negara kurang daya kompetetif di peringkat antarabangsa.

"Kita dah masuk tahun ke 14 defisit, kawalan kewangan tidak bertanggungjawab. Tiada perubahan besar dalam menentang korupsi. Yang kaya mendapat faedah besar menerusi IPP dan penswastaan. Mereka mesti ambil perhatian isu inflasi, isu gaji golongan berpendapatan rendah dan perumahan awam di golongan menengah dan rendah," kata beliau kepada para wartawan di rumah terbuka aidilfitri Parti Keadilan Rakyat di sini hari ini.

Sebelum ini, laporan Ketua Audit Negara tahun 2008 menyatakan ketirisan sebanyak RM28 billion setahun mendatangkan kejutan kepada rakyat dan ahli parlimen Pakatan Rakyat.

Pemimpin Pakatan Rakyat menganggap ketirisan sebanyak RM 28 billion setahun adalah bencana yang tidak mungkin dapat diatasi kerana ketirisan itu berlaku dan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin utama negara yang sudah menjadi budaya tegar mereka.

Hasil pemerhatian tersebut, Pakatan memperkenalkan Buku Jingga yang menggariskan keutamaan dalam perbelanjaan negara dan menutup segala ketirisan dalam sistem kewangan negara.

Teori yang sama dipraktikkan di Selangor dan Pulau Pinang dan buktinya kedua-dua negeri itu mempunyai lebihan pendapatan.

Malah menurut Anwar, beliau tidak yakin janji Najib bahawa belanjawan yang akan dibentangkan pada 7 Oktober depan adalah inklusif, menumpukan rakyat dan meningkatkan langkah-langkah transformasi.

Ujarnya, Najib sudah melaungkan perkara sama demi mendapatkan populariti sejak memegang kementerian itu tiga tahun lalu namun masih tiada apa yang berubah.
Beliau memberi contoh pemansuhan ISA sebagai bukti kenyataan beliau.

"Seperti ISA, tiada apa yang berlaku? Apa idea di sebalik pengumuman pemansuhan itu? untuk membebaskan masyarakat dan menghormati demokrasi. Ini masih tak berubah,"katanya.
Orang Takut Hudud Macam Takut Hantu Bila Tanya Apa Itu Hudud Tak Tahu Nik Aziz

Konsensus Pakatan Dalam Isu Hudud Rabu Depan
PETALING JAYA 25 SEPT : Pakatan Rakyat akan membincangkan isu hudud dalam mesyuarat bulanan mereka Rabu depan kata Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Menurut beliau berbeza dengan Barisan Nasional, Pakatan bergerak menerusi persetujuan bersama semua komponennya dalam isu yang melibatkan kepentingan awam.

"Kontroversi diperbesarkan di media daripada (keadaan) sebenarnya kerana (ia) bukan isu baru. Sebagai Muslim saya menyarankan sesiapa tolak hukum Islam kalau pemimpin Umno nak buat, itu hak mereka. Tetapi mesti ada muafakat dalam Pakatan Rakyat, mesti ada perbincangan dalam perjanjian ikut perlembagaan. Itu akan dibincangkan Rabu ini.

"Kita dengar kebimbangan dia (Karpal), tapi bagi saya ini bukan perkara baru. Kita sedia bincang. Ini prinsip Pakatan Rakyat. Kita bukan Umno. Mengarahkan. Kita mesti ada konsensus,"katanya ketika ditemui pada rumah terbuka Aidilfitri Parti Keadilan Rakyat, di sini, hari ini.

Isu hudud disensasikan media aliran utama yang mendakwa hubungan Pakatan Rakyat semakin retak disebabkan isu ini.

Hari ini muka depan surat khabar Mingguan Malaysia dengan jelas melaporkan kenyataan Pengerusi DAP Karpal Singh membidas Menteri Besar Kelantan Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat berkenaaan isu ini.

Khamis lalu, Nik Aziz yang juga Mursyidul Am PAS berkata beliau lebih rela jika DAP mahu keluar daripada Pakatan Rakyat jika tidak bersetuju dengan pendiriannya mahu menegakkan hukum hudud dan menubuhkan negara Islam.

Karpal yang juga ahli parlimen Bukit Gelugor berkata, kelewatan menangani isu semasa ini akan menjejaskan keyakinan rakyat ke atas Pakatan Rakyat khususnya di kalangan bukan Islam.

Bagaimanapun, menurut Anwar, persoalan mengenai hudud ini adalah cubaan untuk mengalihkan rakyat dari isu yang membelenggu kerajaan Barisan Nasional.

Beliau menyatakan isu ini adalah isu yang berlarutan dan boleh dibincangkan dalam kerangka berbeza di peringkat Persekutuan dan Kelantan.

Malah, Umno turut dikecam MCA dan Gerakan berkenaan isu ini.

"Dalam konteks Persekutuan, kita akan dikekang rangka perlembagaan. Dan (perbincangan) dapat lihat bagaimana PAS artikulasikan visi mereka dan untuk DAP untuk suarakan pendapat mereka. Itu semangat yang kita perlukan. Saya tak fikir apa-apa akan berlaku dengan cepat tapi media digunakan untuk sorok isu korupsi, pembunuhan, salah guna kuasa. Isu ini digunakan dan MCA, ambil kesempatan masuk, apa yang baru dalam hal ini?," soal beliau.

Kelmarin, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, Presiden MCA Datuk Seri Dr Chua Soi Lek serta pemimpin-pemimpin parti berkenaan sepatutnya sudah mengetahui pendirian Umno berhubung hukum hudud dan ia tidak perlu dijadikan isu.

Muhyiddin berkata, pendirian Umno adalah sama seperti dahulu dan perkara itu sepatutnya tidak berbangkit di kalangan parti komponen Barisan Nasional (BN) kerana ia berbeza dengan PAS.

UNDILAH PAKATAN RAKYAT
Siapa Yang Sebenarnya 'Terseksa' Muhyiddin?

SHAH ALAM 24 SEPT : Dakwaan timbalan perdana menteri bahawa rakyat Selangor terseksa di bawah pentadbiran tiga tahun Pakatan Rakyat di negeri ini disifatkan sebagai tindakan terdesak Umno Barisan Nasional.

Ketua Penerangan Keadilan Selangor, Shuhaimi Shafie berkata Tan Sri Muhyiddin Yassin kini semakin terpaksa melakukan perang saraf apabila mendapati rakyat Selangor sebenarnya sudah cukup selesa dengan pentadbiran PR yang lebih mengutamakan kebajikan rakyat.

"Rakyat Selangor hari ini bukan terseksa, yang terseksa sebenarnya adalah pimpinan-pimpinan kanan Umno dan Barisan Nasional kerana tidak dapat menipu duit rakyat untuk kepentingan mereka.

"Malah rakyat Selangor secara keseluruhan semakin selesa dan bukan terseksa," katanya pada satu majlis rumah terbuka DUN Sri Muda hari ini.

Tambah Shuhaimi yang juga ADUN Sri Muda, kisah dongeng betapa penting untuk Umno merampas kembali Selangor demi menyelamatkan rakyat di negeri ini tidak akan berjaya kerana warga Selangor sedia maklum apa yang mereka mahukan.

"Rakyat di Selangor hari ini cukup berterima kasih kepada kerajaan negeri dan juga di atas kepimpinan Menteri Besar Selangor, Tan Sri Khalid Ibrahim yang sudah menjalankan terlalu banyak program-program yang memberikan manfaat terbaik kepada rakyat.

"Malah mereka cukup bersyukur apabila Umno BN kalah di negeri Selangor dan Insya-Allah sokongan yang kita terima semakin meningkat dari hari ke hari," tambahnya lagi.

Beliau dalam pada itu berkata, dakwaan songsang Muhyiddin itu semalam di Sekolah Menengah Kebangsaan Meru, Klang disifatkan sebagai tindakan menggelabah beliau yang tidak sabar mahu merampas tampuk pemerintahan negara.

"Jadi kita lihat sejak akhir-akhir ini ada percanggahan pendapat di antara Muhyiddin Yassin dan Najib Razak dan ini menggambarkan wujud kecelaruan yang besar daripada segi agenda memajukan negara atau pun memastikan kemenangan Umno dan BN di seluruh negara," katanya.

Shuhaimi berkata malah beliau yakin pada pilihan raya umum ke 13, rakyat di negeri Selangor tidak akan berpaling tadah untuk mengundi BN sebaliknya lebih ramai yang akan menyatakan sokongan mereka kepada PR untuk menuju ke Putrajaya.

Dalam pada itu, dakwaan Muhyiddin turut dibidas oleh beberapa pimpinan lain PR yang turut sama menyifatkan beliau dan sekutunya semakin tertekan untuk merampas semula Selangor dengan menggunakan apa jua taktik.

Menurut ADUN Bukit Antarabangsa, Azmin Ali, Najib sebagai perdana menteri sendiri pernah menyatakan tekad akan merampas Selangor dengan apa cara sekali pun.

Justeru ujarnya yang juga timbalan presiden PKR, perkembangan negara mutakhir ini yang menyaksikan warga asing diberikan status kewarganegaraan sebagai bukti , pemerintah sanggup melakukan apa sahaja untuk mengekalkan kuasa.

"Ini memang kenyataan yang dikeluarkan sendiri oleh Najib yang beliau akan merampas Selangor dengan apa jua cara sekali pun dan ini menunjukkan Umno sanggup
menggunakan cara-cara yang kotor dan jijik serta tidak menghormati keputusan yang dibuat oleh rakyat negeri Selangor dan langsung tidak mempunyai komitmen untuk menyuburkan demokrasi di dalam negara dan di negeri Selangor.

"Sebab itu Umno terpaksa menggunakan cara kotor termasuk memberikan kad pengenalan kepada warga asing semata-mata untuk menjamin kelangsungan politik mereka," katanya.

Dalam pada itu, ADUN Sri Andalas, Dr Xavier Jayakumar berkata, tindakan Umno-BN yang menggunakan bangunan-bangunan kerajaan seperti sekolah bagi tujuan berkempen hakikatnya tidak disenangi rakyat.

"Saya ingin tegaskan di sini, pada masa yang sama rakyat di negeri Selangor tidak sabar menantikan PRU 13 akan datang untuk tubuhkan kerajaan baru menuju ke Putrajaya," katanya.

"Orang Takut Hudud Macam Takut Hantu, Bila Tanya Apa Itu Hudud Tidak Tahu"- Nik Aziz

Yang ni Nik Aziz tuju pada pecacai pelaq Umno yang dok komen dalam blog aku..macam-macam letak nama dan macam2 diakomen.Bila pelaq yang sekoq ni baca..dia tak faham..dia kata tulisan dalam blog ni merapu.

Dari awai lagi aku dah pesan supaya jangan baca kalau tahap pendidikan tak sampai.Sebab dalam blog ini tulisan banyak bersifat ilmiah...Jadi yang dok bagi komen merapu dan pelaq-pelaq Umno..jangan dok baca lah...hangpa tak cerdik nak faham bahasa-bahasa ilmiah ni...Hangpa faham bahasa caci maki...So pelaq yang menakan diri dia penyokong Pas,ka tak bubuh nama ka...kluaqman,penganut pas ka...hangpa tok sah baca la blog ni...sila ke blog umno la..

KUALA LUMPUR 25 SEPT : Menteri Besar Kelantan, Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat melahirkan kebimbangannya bagaimana masyarakat dan pihak tertentu begitu tidak menyenangi hukum hudud walhal ia sebaik-baik perundangan yang digariskan Allah S.W.T.

Malahan katanya, undang-undang sedia ada yang digunakan di negara ini lebih zalim kerana memperuntukkan hukuman gantung sampai mati untuk kesalahan tertentu yang tidak terdapat dalam hukum hudud.

“Apa yang nak takut sangat (dengan hukum hudud)? Macam takut hantu... orang takut hudud macam takut hantu, tapi bila tanya apa itu hudud tidak tahu.

“Di Malaysia ada hukuman gantung sampai mati bagi kesalahan jual dadah, merompak dan sebagainya tetapi orang tak kata apa pun... bagaimana dengan keluarga yang suaminya digantung sampai mati? Hudud tak mati, kenapa orang tak marah hukumam gantung sampai mati tapi marahkan saya pasal hudud?

“Hudud tak mati... hudud adalah undang-undang Allah, benda ini hanya sekadar nak masuk dalam senarai undang-undang Kelantan dan yang laksanakan bukan saya tapi hakim.

“Kalau dibandingkan dengan hukuman gantung yang lebih kejam daripada hudud, hudud tak mati, cuma kerat tangan itu pun perlu ikut syarat-syarat yang ditetapkan. Hukum hudud tak mati, malah mereka masih boleh bekerja macam orang biasa,” katanya ketika berucap pada majlis Jamuan Aidilfitri Bersama Tuan Guru di dataran parkir Masjid Nurul Hidayah Kampung Pandan Dalam di sini malam tadi.

Mursyidul Am PAS itu sebelum ini tetap dengan pendiriannya akan menegakkan hukum hudud dan penubuhan negara Islam.

Kerajaan negeri Kelantan pimpinannya berusaha untuk melaksanakan undang-undang itu sejak awal 1990-an tetapi tersekat ekoran amaran kerajaan pusat yang disampaikan pada 1994.

Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim pula secara peribadi menyokong pelaksanaan hukum hudud, tetapi katanya ia belum dibincangkan oleh Pakatan Rakyat.

Tambah Nik Aziz, hukuman hudud tidak semestinya dilaksanakan, namun mahu ia dimasukkan dalam undang-undang syariah Islam sedia ada.

“Dekat pilihan raya timbul balik, saya di Kelantan hanya nak masuk dalam undang-undang syariah Kelantan, lepas pada itu terserah kepada hakim (untuk laksanakan), bukan saya yang laksanakan.

“Bukan saya atau orang politik laksanakan, hakim yang tentukan,” kata beliau.

Dalam ceramah itu juga, Nik Aziz mengatakan ajaran Islam bukan diwujudkan oleh PAS tetapi Allah dan semua yang beragama Islam perlu mengikut perintah dan meninggalkan larangannya.

“Umno tolak Islam ambil kebangsaan, Islam bukan dari PAS... dari Allah, Islam adalah cara hidup dan semuanya perlu ikut cara Islam.

“Pangkah parti yang boleh selamatkan Islam, sekarang bukan Islam sahaja, demokrasi pun tak selamat... Islam datangnya dari Allah, bumi, langit dan kita, Allah yang punya,” katanya.

Pusat Perlu Luaskan Bidang Kuasa Kerajaan Negeri Gubal Undang-Undang IslamSHAH ALAM 23 SEPTEMBER : Bidang kuasa kerajaan persekutuan dengan menghadkan hak kuasa kerajaan negeri bagi membentuk undang-undang berkaitan agama, jenayah dan sivil seperti pelaksanaan Undang-Undang Hudud harus dipertimbangkan semula bagi memastikan kerajaan negeri mempunyai bidang kuasa bagi penggubalannya, kata Pensyarah Undang-Undang Perlembagaan Universiti Islam Antarabangsa (UIA) Prof Dr Abdul Aziz Bari.

"Parlimen telah melampaui kuasa dengan membuat undang-undang ke atas perkara yang sedia maklum diletakkan ke atas kerajaan negeri, jadi dengan adanya akta itu, bidang kuasa mahkamah syariah terbatas termasuk tidak mampu melaksanakan hudud," katanya.

Abdul Aziz berkata demikian bagi mengulas hasrat kerajaan negeri Kelantan pimpinan Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat untuk melaksanakan Hukum Hudud yang menjadi perjuangan PAS selama ini namun ia dibatasi oleh Perlembagaan Persekutuan.

Hukum Hudud yang melibatkan perundangan agama, jenayah dan sivil menyebabkan ia tidak boleh digubal oleh negeri kerana kuasa mengubal undang-undang jenayah dan sivil hanya terletak ditangan Parlimen.

Kerajaan Negeri terbatas untuk laksanakan Hukum Hudud di bawah Akta Mahkamah Syariah 1965 sebagaimana yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Malaysia.

Pindaan Perkara 121 (1A) Perlembagaan Persekutuan pada 1988 memberi Mahkamah Syariah bidang kuasa berasingan daripada mahkamah sivil, menjadikan Mahkamah Syariah bebas daripada campur tangan mahkamah biasa dan dianggap setaraf.

Kuasa Mahkamah Syariah yang terletak di bawah enakman negeri.

Mengulas lanjut, Abdul Aziz berkata ia bagaimanapun mampu dilaksanakan sekiranya akta tersebut diisytiharkan sebagai tidak sah di mahkamah atau kerajaan pemerintah bertindak menghapuskan akta tersebut.

"Sekiranya ada komitmen dipihak kerajaan untuk bertindak memudahkan perkara itu saya fikir ianya tidak akan mendatangkan masalah.

"Undang-undang itu adalah satu yang anamoli, suatu yang saya fikir sebagai tidak betul dalam sistem kita dan Umno sepatutnya mengambil tindakan memansuhkan undang-undang itu atau mengubahsuainya, sekirannya itu tidak berlaku, Kelantan boleh ke mahkamah untuk berhujah bagi membatalkan perkara tersebut supaya Hudud dapat dilaksanakan di Kelantan menerusi pentadbiran yang ada yang ditadbir oleh Mahkamah Syariah negeri Kelantan," katanya.

Mursyidul Am Pas, Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat dilaporkan sebagai berkata bahawa Pas berhasrat menubuhkan negara Islam, termasuk melaksanakan hukum hudud di Kelantan walaupun walaupun bekas Mufti Perlis, Dr Asri Zainul Abidin menyatakan keadaan masih belum kondusif selain kuasa Kerajaan Negeri yang terhad.

Menurutnya, sejak penubuhannya, PAS tekad menegakkan syiar Islam, malah di Kelantan parti itu sentiasa berusaha menjadikan Islam sebagai asas kehidupan.

“Kalau tidak mahu buat negara Islam, kita buat bumi sendiri, jangan menumpang bumi Allah (SWT), buat udara sendiri jangan menumpang udara Allah, buat matahari sendiri jangan menumpang matahari Allah, selagi kita menumpang di bumi Allah, maka agama yang Allah rasmikan ialah Islam,” katanya kepada media selepas Himpunan Kursus Peserta Kenegaraan 2011 di Pusat Tarbiyah Islam Kelantan, semalam.

Sementara itu, Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyokong perlaksanaan hudud seperti yang dihasratkan kerajaan Kelantan.

Bagaimanapun, katanya Pakatan Rakyat tidak pernah membincangkan perkara tersebut dan ia adalah pandangan peribadi beliau.

“Secara dasar, saya percaya ini boleh dilaksanakan,” katanya.

Anwar berkata, rancangan Kelantan mahu memperkenalkan undang-undang hudud adalah spesifik dan ia meliputi dua aspek penting iaitu pentadbiran yang adil kepada undang-undang Islam dan memastikan hak bukan Islam dilindungi.

Walaubagaimanapun, DAP mempunyai pandangan yang berbeza apabila Pengerusinya, Karpal Singh mempersoal kewajaran Nik Aziz melaksanakan hukum hudud yang menurutnya berlawanan dengan perlembagaan persekutuan yang menyukarkan ia dilaksanakan di negara ini buat masa ini.

Melihat kepada senario ini, Dr Abdul Aziz yang dihubungi TvSelangor berpendapat pelaksanaan Hudud tidak mencacatkan sistem undang-undang negara kerana kerangka persekutuan yang bersifat fleksibel seperti sistem perbankan islam dan konvesional boleh berjalan serentak di negara ini.

"Bagi saya, kerangka persekutuan di Malaysia sebenarnya membenarkan dan itu lah sebenarnya keindahan dan kelebihan sistem persekutuan dimana kepelbagaian itu boleh ditangani dan dijalankan, ianya seperti perbankan islam dan perbankan konvesional, ianya berjalan serentak, supaya masyarakat boleh memilih mana satu yang sesuai dengan mereka," katanya.

Dalam perkembangan sama, Ahli jawatankuasa kerja PAS pusat, Dr Dzulkefly Ahmad yakin bahawa pelaksanaan hudud mampu diterima setiap rakyat kerana ia membawa kebaikan dan menjamin kesejahteraan semua.


“Yang perlu takut adalah mereka yang bersalah, perompak dan pencuri yang merompak harta rakyat, dengan apa jua cara yang salah." katanya dalam satu sidang media khas di Ibu Pejabat PAS, Kuala Lumpur.


TU DIA.....BOLEH MASUK REKOD DUNIA NI....


Aku tak mahu ulas panjang bab Malaysia yang terkenal seantario dunia ni sebab memang kita tahu sejak zaman mahathir lagi semuanya besar,tinggi dan gah satu dunia dia buat..Jadi kes si saifuool ni aku anggap memang dahsyat..sebab malaysia bukan sahaja pandai mempromosikan bidang pendidikan,kesihatan dan lain2 bidang yang menakjubkan ...penemuan mcm kes DSAI ni juga antara keajaiban dunia.....Sperm idup lama....ha..ha...ha

kalau dulu dengan tilam-tilam masuk mahkamah....sekarang ni sperm idup lama kat luar....dahsyat betoi Malaysia ni....dan dalam banyak-banyak pakar yang dahsyat...pakar di Malaysia la yang dapat kesan sperm paling lama kat luar...fuhhhh.Jadinya aku cadangkan agar Malaysia yang pakar dalam bidang ini memperkenalkan satu bidang baru dalam bidang perubatan ...."spermlonglife tecnologi study"...
""B.ASexual Assault and Semen Persistence'" yang ditulis oleh GM Willot dan JE Ellard.Ingat pakar-pakar macam Mahathir jadi Censelor,Najib jadi Naib,Rosmah jadi penasihat, dan lain-lain yang terlibat boleh jadi dekan-dekan fakulti....kan ka baguih....

Dalam blog aku juga ada pelaq-pelaq mana ntah yang selalu menghantar komen yang bukan2...sengaja aku tak masukkan dalam ruang komen bukan soal kebebasan media ...tapi komen orang yang tak berapa cerdik bagi orang cerdik membaca buat sakit hati...jadi aku anggap sapa-sapa yang dok komen yang bukan-bukan dan tidak bersifat ilmiah ,jangan komen lah kalau setakat tak bubuh nama....tu banggang namanya.....

Dr McDonald: Kes Anwar, kes tunggal di dunia


Pakar DNA Australia Dr Brian McDonald menyifatkan kes liwat II membabitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim di mana ahli kimia mampu menjumpai DNA dari rektum selepas 56 jam dan ditinggalkan 48 jam lagi secara terbuka, sebagai antara penemuan paling menakjubkan jika keputusan itu boleh dipercayai.


NONEDr McDonald berkata ia amat jarang sekali berlaku untuk menjumpai sperma selepas 113 jam berada dalam rektum, katanya merujuk kepada satu artikel 1997 yang ditunjukkan kepadanya dua hari lalu oleh pihak pendakwaan.

"Kes itu, bersama-sama dengan kes 1982 (yang sebelum ini menyatakan sperma boleh didapati selepas 65 jam), adalah hanya dua yang pernah didokumenkan. Dalam 99.9 peratus (kes), anda tidak akan dapat mencari sperma selepas waktu sebegitu lama.

"Walau bagaimanapun, kes (Anwar) ini merupakan satu-satunya (yang saya tahu) dalam dunia di mana sperma boleh dikesan selepas 56 jam dan diserahkan kepada ahli kimia dua hari kemudian, di mana anda masih boleh menemui sampel DNA yang baik," katanya.

NONEBeliau berkata demikian bagi menjawab soalan dari Ramkarpal Singh semasa pemeriksaan-balas hari ini.

Dr McDonald, dua hari lalu bersetuju dengan cadangan yang diajukan oleh Peguam Cara Negara II Datuk Mohd Yusof Zainal Abiden (kiri), berhubung penemuan berkenaan berdasarkan artikel yang bertajuk 'Sexual Assault and Semen Persistence' yang ditulis oleh GM Willot dan JE Ellard.

McDonald berkata sepanjang pengetahuannya dan mengikut beberapa jurnal, DNA yang masih dalam keadaan baik boleh didapati pada sampel yang diperolehi dari rektum selepas lapan jam.

Jangan Manipulasi Sejarah Kerana Taksub Politik-Abu Hassan
KUALA LUMPUR 22 SEPT : Ahli akademik Prof. Abu Hassan Hasbullah menyanggah pendapat rakan sejawatnya yang mendakwa negara ini tidak pernah dijajah.

Beliau berpendapat polemik sebegini timbul berikutan cubaan untuk menafikan sumbangan pejuang yang tidak mengikut arus perjuangan pihak tertentu sehingga sanggup mengubah apa yang telah berlaku.

Menurut beliau semua yang menentang penjajahan dengan cara apa sekalipun, sejak zaman Portugis di Melaka sehingga pengisytiharan kemerdekaan oleh Tuanku Abdul Rahman secara layak digelar pejuang kemerdekaan.

Dalam Forum Isu Panas Rakyat: Apa Kebenarannya Mat Indera, Tidak Dijajah dan Propaganda Umno di sini semalam, Abu Hassan mempersoalkan adakah mereka yang menentang penjajah walaupun mereka dianggap 'kerajaan' dan pentadbir pada zaman tersebut seperti Rosli Dhobi, Dol Said, Tok Janggut, Ngah Ibrahim dan lain-lain dianggap sebagai pengkhianat.

"Sebab itu saya menolak pandangan sahabat saya, guru saya sendiri. Mustahil 400 tahun ini kita tak pernah dijajah. Kalau tak dijajah, faedah apa kematian Rosli Dhobi, dalam usia semuda itu. Dia boleh jadi peguam dan mungkin jadi hakim negara. Beliau mengorbankan diri dalam usia muda menentang penjajah British. Walaupun mereka bersifat penaung dan raja kepada rakyat Sarawak waktu itu. Adakah kita kena isytiharkan Raja Brooke itu sebagai salah seorang raja
Melayu?,"soalnya di hadapan hadirin yang mengikuti forum itu.

9 September lalu, jurucakap Majlis Profesor Negara (MPN), Prof Zainal Kling berkata bahawa Tanah Melayu “tidak pernah terjajah”, sebaliknya hanya dinaungi atau dilindungi oleh British, telah mencetus kekeliruan baru terhadap pemahaman sejarah di kalangan rakyat.

Bukan sahaja dilihat sebagai “fakta sejarah baru”, namun ianya juga dilihat bercanggah dengan apa yang diajar kepada rakyat dalam mata pelajaran sejarah di sekolah sejak berpuluh tahun dahulu.

Selain Zainal, beberapa pakar sejarah seperti Profesor Emeritus Tan Sri Dr Khoo Kay Kim dan Prof Dr Ramlah Adam turut menegaskan perkara sama.

Mantan Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad sebelum ini turut menegaskan pada hakikatnya Malaysia tidak pernah dijajah oleh British tetapi penasihat mereka telah bertindak seperti seolah–olah pemerintah yang sebenar berbanding Raja–Raja Melayu.

Menurut Abu Hassan lagi, isu ini tidak boleh ditafsir secara taktikal dan teknikal kerana hakikat yang berlaku tidak dapat diubah.

Beliau turut mempersoalkan bagaimana penjajah termasuk Ratu Elizabeth boleh 'terlupa' meluahkan secara bertulis hasrat untuk 'menjajah' Tanah Melayu ketika
itu.

"Saya tidak pernah terfikir mana-mana penjajah tak kira Sepanyol atau Belanda akan mengirim satu surat yang kata "bahawasanya kami datang untuk jajah awak". Bahlollah kita kalau kita tandatangani surat itu. Penjajahan boleh berlaku dengan cara berbeza,"uajranya tegas.

Beliau turut berterima kasih kepada timbalan presiden PAS, Mohamad Sabu kerana berjaya membuka jalan rakyat Malaysia untuk berbincang dan mendalami sejarah negara ini dengan lebih mendalam dan terperinci.

Bagaimanapun beliau tetap kesal terhadap golongan ilmuan yang terlalu taksub dengan sikap politik mereka sehingga tidak mampu melihat sesuatu perkara secara objektif dan tidak berpihak.

"Kenapa isu Mat Indera? Kenapa isu sejarah Melayu jadi tunggang-langgang. Sekarang ini ilmuan perlecehkan ilmuan dan rakyat mula tak hormat kami hanya kerana pengucapan seorang. Kerana sikap taksub baka politik tidak berubah sedangkan dunia sudah masuk 10 tahun kurun ke 21, semua dah ada Ipad dan Iphone. Sejarah tak boleh ditipu. Ini bukan zaman pembohongan, ini zaman pembuktian,"katanya lagi.

SSABM : MPN Lakukan Jenayah Akademik, Ada Agenda Tersembunyi
KUALA LUMPUR 22 SEPT : Suara Solidariti Anak Bangsa Malaysia (SSABM) mengutuk keras pendirian Majlis Profesor Negara (MPN) yang berpendirian bahawa Tanah Melayu tidak pernah dijajah.

SSABM menyifatkan pendirian MPN sebagai satu jenayah akademik dan mempunyai agenda tersembunyi yang dirancang oleh pihak-pihak berkepentingan.

Ketua Penerangan Dewan Muslimat PAS Pusat, Aiman Athirah Al-Jundi yang mewakili SSABM berkata, pihaknya khuatir para akademik ditekan dan digunakan oleh pihak tertentu demi menjustifikasikan terjemahan sejarah untuk menyokong kepentingan politik mereka.

"Maka fakta sejarah sengaja diputar belitkan, perbuatan MPN ini mampu mengugat keharmonian dan kedaulatan negara,bahkan ia boleh membawa kepada khianat awam," ujar Athirah.

Beliau berkata demikian dalam satu sidang media khas di Ibu Pejabat Pas Di Kuala Lumpur hari ini.

SSABM adalah gabungan beberapa NGO yang mewakili suara anak muda Malaysia bagi mengutarakan rasa khuatir dan tidak senang atas kenyataan kontroversi MPN.

Terdahulu Jurucakap MPN, Profesor Datuk Dr Zainal Kling bersama 7 anggota MPN termasuk Pengerusinya Prof Emeritus Datuk Dr Zakri Abdul Hamid telah bersepakat mengatakan bahawa Tanah Melayu tidak pernah dijajah, sebaliknya hanya dinaungi oleh British.

Mengulas lanjut kekeliruan yang seolah-olah sengaja dimainkan pihak MPN ini, Athirah berkata kenyataan tersebut jelas mencerminkan bahawa kerajaan Malaysia khususnya Kementerian Pelajaran telah melakukan penghianatan dan salah didik kepada pelajar.

"Ini merupakan satu isu keselamatan dan kepentingan negara kerana upaya mendorong para warga ke satu penfitnahan nasional yang mewujudkan kegusaran di dalam masyarakat.

"Selama ini kita semua dan genarasi pelajar telah diajar dan difahamakan bahawa British adalah penjajah dan kemerdekaan dicapai pada 31 ogos 1957," tambah beliau lagi.

Justeru Athirah menggesa seluruh rakyat Malaysia yang merasakan diri mereka teraniaya akibat salah didik tampil mengemukakan saman ke atas Kerajaan Malaysia.

SSABM juga menzahirkan rasa kesal dengan tindakan MPN kerana ia secara tidak langsung menafikan pengorbanan para perjuang kemerdekaan tanah air yang mempertaruhkan nyawa menentang British.

Selain Athirah, SSABM turut diwakili oleh A.Sivarajan (PSM), Rozan Azen Mat Asip (AMK), Nor Hafizah Basaruddin (Swim) dan Wong Swee Nee (DEMA).

SSABM turut membuat satu laporan polis di Balai Polis Chow Kit sejurus selepas sidang media.

Laporan itu dibuat bagi menggesa MPN khususnya Zainal Kling didakwa di mahkamah kerana secara jelas telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan ekoran menimbulkan kekeliruan dan menggangu ketenteraman awam yang mendorong atau mengapikan mana-mana pihak untuk melakukan suatu kesalahan yang bertentangan dengan undang-undang.

Pembahagian Kerusi PR Selangor SelesaiSHAH ALAM 22 SEPT : PAS Selangor telah menetapkan setakat ini sebanyak 20 kerusi untuk ditandingi pada pilihan raya umum akan datang dengan mengekalkan kerusi sama pada pilihan raya umum yang lalu.

Timbalan Pesuruhjaya PAS Selangor, Khalid Samad berkata, pembahagian kerusi itu telah dibincangkan di peringkat negeri dan akan dimajukan kepada peringkat PAS Pusat untuk tindakan selanjutnya.

"Jumlah kerusi itu sama, 20 bagi PAS, 21 kerusi untuk PKR dan 15 bagi DAP, perbincangan di peringkat negeri telah selesai, apa yang boleh diselesaikan di peringkat negeri telah diselesaikan, apa yang belum selesai lagi, kita serah kepada pusat untuk menyelesaikannya," katanya pada satu sidang media di sini, hari ini.
Mengulas lanjut, Khalid berkata sebarang cadangan pertukaran tempat bertanding antara parti bergabung perlu dibawa ke meja rundingan pimpinan tertinggi parti jika terdapat mana-mana cadangan seperti itu.

"Seperti dalam keadaan disiplin kami, apa yang diputuskan oleh Pusat, kami akan terimanya," katanya.

Khalid dalam pada itu berharap dengan keputusan pembahagian kerusi setakat ini dapat memastikan kemenangan berpihak kepada PAS pada pilihan raya akan datang biarpun calon-calon kerusi masih belum diumumkan.

"Berdasarkan pada pengalaman beberapa tahun lepas masa pru 12, kita dapati umat Islam dapat melihat PR ini adalah lebih baik daripada BN, jadi pada pilihan raya akan datang ini, kita harap mereka dapat memberikan keyakinan yang lebih kepada PAS untuk mewakili mereka di dalam kerajaan PR," katanya.

Ditanya berhubung pembahagian kerusi PAS di peringkat parlimen pula, Khalid berkata PAS negeri akan membiarkan PAS pusat untuk memutuskan siapa yang akan bertanding di peringkat itu.

"Jumlah kerusi parlimen pun ada cadangan untuk tambah dan perkara itu akan dilakukan di peringkat pusat," katanya.

Menurut beliau lagi sebarang pertimbangan kerusi di peringkat parlimen perlu mengambilkira apa yang berlaku di negeri-negeri lain bagi memastikan kesesuaian calon.

Klip Video Baru Tanda Terdesak : Kak WanSemenyih 21 SEPT : Presiden Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail menganggap tindakan pendedahan satu lagi klip video oleh blogger UMNO sebagai tindakan terdesak untuk memfitnah Ketua Umum parti itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim setelah episod 'sumpah laknat' yang cuba dijalankan sebelum ini gagal.

Wan Azizah menyatakan betapa tindakan itu diambil setelah kegagalan pihak tertentu cuba memburukkan nama Anwar yang juga suami beliau dengan pelbagai fitnah dan tohmahan selain berhadapan kes liwat di Mahkamah.

"Kenapa mereka keluarkan video seks, sekarang keluarkan sedutan keluar lif itu? Sebab kes ini tak menjadi. Rakyat tak percaya. Kes sumpah Datuk Trio itu juga tidak betul dan dapat kita menangkis dan beri hujah bahawa itu tidak benar dan fitnah semata. Mereka ibarat desperado yang nak mempertahankan kekuasaan mereka," kata beliau kepada TV Selangor semalam.

Kelmarin, negara sekali lagi dikejutkan dengan pendedahan terbaru keratan video menerusi rakaman CCTV yang menunjukkan Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ahli perniagaan Datuk Shazryl Eskay Abdullah di media arus perdana setelah di muat-naik (upload) dalam blog pro-umno, Papa Gomo.

Papa Gomo menyiarkan rakaman bertarikh 13 Januari 2011 yang disebutnya sebagai rakaman "eksklusif", menunjukkan dua lelaki yang didakwa ahli perniagaan Datuk Shazryl Eskay Abdullah dan Anwar, masuk dan keluar lif bangunan Apartmen Ampang, yang dikatakan tempat berlaku aksi seks tersebut.

Menerusi blog tersebut, klip rakaman itu seakan disunting untuk menunjukkan rakaman CCTV itu dengan video seks di Carcosa selari dengan urutan tanda masa peristiwa tersebut.

Bagaimanapun, pendedahan itu menimbulkan keraguan apabila pakaian kedua-dua lelaki dalam CCTV itu, tidak kelihatan sepadan dengan kedua-dua lelaki yang ditunjukkan dalam video seks berkenaan.

Dalam pada itu, Wan Azizah turut mahu rakyat khususnya penyokong Pakatan terus berjuang dalam menentang kezaliman.

"Kita, rakyat mesti teruskan perjuangan. Contohnya ISA. Walaupun baru sebut ISA akan dimansuhkan, itu kemenangan rakyat tapi kita kena teruskan sebab kalau semangat kendur, (perjuangan) akan kedur juga," kata beliau lagi.

Mansuh ISA: Satu Lagi Gimik Pilihanraya BN

Tahun pertama Perdana Menteri Najib Razak menduduki takhta kuasa di Putrajaya beliau telah memperkenalkan pelbagai pembaharuan dalam program tranformasi ekonominya. Menggambarkan dasar yang diamalkan PM sebelumnya Pak Lah amat lemah. Tanpa transformasi dikatakan Malaysia akan jahanam menghadapi persaingan global dan liberalisasi pasaran.

Akhirnya perjuangan rakyat berjaya

Seterusnya, diperkenalkan sedemikian banyak nama program transformasi yang pelik bagi kebanyakan rakyat seperti NKRA, ETP, EPP, MBE dan lain-lain. Kononnya, semua itu adalah program yang dilaksanakan di kebanyakan negara maju bagi mencapai tahap ekonomi berpendapatan tinggi.

Dua tahun kemudian hanya satu perkara yang benar-benar berjaya, iaitu pengurangan subsidi. Makmal rasionalisasi subsidi telah memotong berpuluh-puluh bilion ringgit nilai subsidi barangan keperluan harian seperti minyak, tepung, gula, gas memasak dan lain-lain. Wang daripada penjimatan itu dilaburkan semula ke dalam projek-projek ekonomi kerajaan bagi menyokong pertumbuhan.

Maka ekonomi Malaysia dilihat berkembang, padahal tidak jika subsidi diteruskan. Ini satu helah licik untuk mengkagumkan rakyat dari segi angka pertumbuhan tetapi dalam masa yang sama mengeringkan wang dari kocek mereka. Rakyat Malaysia pada zaman Najib seolah-olah mengunjungi fun fair, bermain sepuas-puasnya kemudian mengeluh kehabisan wang perbelanjaan harian.

Taktik Yahudi

Pada 16 September, ‘ahli sihir’ Putrajaya ini mengubah taktik permainan ke bidang politik pula. Beliau mengumumkan semua undang-undang yang meresahkan rakyat sejak Malaysia merdeka akan dimansuhkan atau dipinda. Termasuklah undang-undang yang menjadi hantu paling menakutkan sejak 60 tahun lalu, ISA. Selain itu, Akta Mesin Cetak, Akta Polis, Akta Kediaman Terhad dan beberapa akta lain akan diubahsuai untuk menjadi mesra rakyat. Adakah Najib benar-benar tulus dan akan mengotakan janjinya?

jika rakyat tidak mendesak adakah najib akan bertindak?


Berdasarkan rekod lalu, PM yang sering membuat ‘magik kata-kata’ itu terkenal seorang penipu yang mahir. Lebih-lebih lagi beliau pernah mengambil agensi perunding pentadbiran APCO dari Israel sebagai penasihat. Sementelah itu rakyat wajib percaya apa yang akan dan sedang berlaku di negara ini, hampir kesemuanya, tidak akan jauh berbeza dengan permainan politik di kalangan ahli politik Israel.

Sebagaimana tidak akan berjayanya Palestin mendapat pengiktirafan merdeka dari PBB pada bulan September ini seperti yang dituntut Presiden Mahmud Abbas, Malaysia juga tidak akan melihat satu penyelesaian menyeluruh dalam isu pengembalian hak asasi manusia yang sekian lama dicabul.

Pemansuhan ISA tidak lebih daripada usaha terdesak Najib untuk menarik undi masyarakat Cina dan Melayu kembali kepada BN. Setelah 3 tahun mencuba pelbagai pendekatan bagi mengembalikan undi yang terlepas dalam pilihanraya 2008 tidak berjaya, diharap pemansuhan ISA adalah satu langkah besar yang boleh memperdaya rakyat.

Perlu diingat, Najib Razak satu-satunya PM yang tidak pernah menggunakan ISA ke atas aktivis politik sejak berkuasa. Beliau mengambil iktibar kecundangnya Pak Lah dalam pilihanraya 2008 selepas menggunakan ISA menahan 8 pemimpin Hindraf selepas tunjuk perasaan November 2007. Najib juga sedar ketidak-popularan ISA apabila 30,000 rakyat Malaysia keluar menunjuk perasaan pada Ogos 2009 membantah penerusan akta itu. ISA memang telah mencapai tarikh luput, dan seperti makanan, mana-mana pemerintah yang menggunakan akta melepasi tarikh luput pasti akan mengalami kehancuran.

Oleh yang demikian, Najib tidak membenarkan sepupunya Menteri Dalam Negeri Hishamuddin Husien dalam mencegah tunjuk perasaan Bersih bulan Julai lalu menggunakan ISA ke atas aktivis politik. Hishamuddin berpaling menggunakan Ordinan Darurat yang hampir sama kuasanya dengan ISA.

Medium seni mendesak kerajaan


Ordinan Darurat mempunyai peruntukan yang saling tidak tumpah dan diluluskan pada tahun-tahun darurat di mana ISA diluluskan. Cuma Ordinan Darurat dalam tempoh penahanan awal (dua bulan), suspek kerap dibawa ke hadapan majistret dan hakim untuk menyambung tempoh penahanan. ISA tidak memerlukan mahkamah sama sekali untuk perintah menyambung tahanan. Keputusan berpusat di tangan Menteri Dalam Negeri.

Ordinan Darurat selepas Parti Komunis Malaya berdamai dengan kerajaan Malaysia pada 1989 tidak lagi digunakan untuk menahan aktivis politik atau yang dianggap berunsur subversif sebaliknya hanya digunakan terhadap penjenayah merbahaya.

Najib berkata akan juga menamatkan kuatkuasa 3 proklamasi darurat yang pernah dibuat dan menyebabkan sehingga kini Malaysia masih dalam keadaan darurat teknikal. Mengapakah Ordinan Darurat ini tidak digantung sama? Negara yang kukuh demokrasinya akan menggantung akta seperti itu dalam keadaan aman. Untuk mengembalikan fungsinya, seandai berlaku darurat, tidaklah sukar kerana darurat di bawah kuasa Yang Dipertuan Agong dan boleh diputuskan dalam masa beberapa jam sahaja. Jadi, biarpun ISA telah mansuh dan diganti akta lain yang kononnya mesra rakyat, adakah rakyat Malaysia bebas sepenuhnya? Tidak. Ordinan Darurat menganga menunggu untuk membaham mereka!

Hak asasi kekal muram

Sama seperti magik transformasi ekonomi yang diatur Najib, apabila tersedar, rakyat mendapati harga barang keperluan harian lebih mahal dan mereka semakin sukar untuk membeli makanan serta tidak lagi mampu menyimpan wang secukupnya untuk kegunaan hari tua; magik transformasi politik ini juga akan membawa implikasi sama. Di penghujung hari, rakyat akan mendapati tidak banyak yang berubah.

BN takut kepada demo anti ISA 2009


Rekod hak asasi manusia mungkin lebih baik sedikit tetapi tetap tidak ada hak untuk menganjurkan perhimpunan aman, tiada kebebasan media, tangkapan sewenang-wenangnya masih dibenarkan tetapi lebih kerap dibawa ke mahkamah, permit penerbitan kekal sukar diperolehi bagi kumpulan tidak sehaluan dengan pemerintah namun tempoh bertahan permit mungkin lebih panjang daripada yang dipraktikkan sekarang.

Satu mercu tanda penting untuk melihat Malaysia adalah negara pendusta hak asasi ialah penubuhan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam). Ia ditubuhkan oleh parlimen dan diusahakan hampir sepenuhnya oleh Tan Sri Musa Hitam dibantu beberapa NGO perundangan. Setelah penubuhannya pada 2002 diharapkan rekod hak asasi di negara ini akan lebih baik kerana kerajaan mengeluarkan modal untuk membiayai perjalanan suruhanjaya itu. Malangnya, setelah sedekad berlalu hak asasi manusia tidak langsung menunjukkan peningkatan. Laporan yang dikeluarkan oleh Suhakam tidak banyak yang diambil peduli oleh kerajaan. Hampir tiada apa yang boleh diubah oleh suruhanjaya itu kecuali berkhidmat sebagai arkib penyimpanan rekod aduan rakyat.

Inilah kualiti kerajaan yang menjanjikan perubahan politik menjelang pilihanraya umum ke-13. Lebih buruk lagi, dijanjikan oleh PM yang sebelum ini berjanji untuk memberikan stadium mengadakan perhimpunan Bersih kemudian menafikan beliau berjanji sedemikian. Berjanji untuk memberitahu hal sebenarnya yang diceritakan oleh saksi kes liwat Saiful Bukhari Azlan, namun pergi ke mahkamah untuk mengesahkan tidak akan sama sekali menjadi saksi perbicaraan. Apakah rakyat Malaysia perlu jadi bodoh sekali lagi untuk mempercayai janji politik PM seperti ini? Buatlah seribu akta yang mengikut piagam PBB tetapi kerajaan BN tidak akan melaksanakannya.

Kerajaan BN juga wajar ditertawakan kerana sehingga kini tidak mampu melaksanakan walaupun satu syor IPCMC yang ditubuhkan pada era Pak Lah untuk memperbaiki perkhidmatan kepolisian. Jelas, BN dan polisi pemerintahannya tidak boleh diperbaiki. Hanya perubahan kecil di sana sini tidak akan mendatangkan apa-apa kesan yang signifikan kepada keseluruhan sistem.

Perkara yang dilakukan BN kini sama sahaja seperti yang dilakukan oleh kerajaan diktator Afrika Utara. Di penghujung pemerintahan Zine Abidine Ben Ali di Tunisia beliau menjanjikan perubahan struktur kerajaan. Di penghujung pemerintahan Hosni Mubarak di Mesir beliau memecat keseluruhan menteri kabinet yang dikatakan rasuah dan akan membuat perubahan. Di penghujung pemerintahan Muamar Gadafi di Libya beliau membebaskan ratusan tahanan politik dan berjanji untuk berubah. Rakyat Afrika Utara tidak bodoh dan semua pemerintahan kuku besi itu disapu bersih ke dalam laut Mediterranean.

Rakyat Malaysia wajib menolak janji perubahan Najib dan menyapu bersih pemerintahan kuku besi BN dalam PRU ke-13 demi masa hadapan yang lebih baik.

(function() { var d = document, w = window; w

MEMANG LAH NAIK ANGIN JIKA KERAJAAN GAGAL

  memanglah pembangkang naik angin di parlimen tadi. Titah YDPA 18 Jun buka parlimen CEPAT utk mp2 BAHAS ORDINAN DARURAT & PPN Tak s...