Sunday, October 25, 2020

Mesej kepada DG Kesihatan: πŸ‘‡πŸ½ *komen yang sangat baik.  Harap T.S Dr Noor Hisham Abdullah membaca ini*πŸ‘‡πŸ½

Mesej kepada DG Kesihatan:


 Harap lebih bertanggungjawab dengan laporan anda. 


Sekiranya anda mengambil Sabah yang mempunyai hampir 900 kes, anda hanya mempunyai hampir 300 kes di mana hampir 80 kes adalah dari Selangor.  

*Kaedah pelaporan anda menyebabkan panik meluas dan memberi alasan kepada pemerintah untuk mengenakan DARURAT* .  

KL secara konsisten kurang daripada 20 kes namun tidak sepatut nya di satukan dengan jumlah kes di Selangor.  

KL sepatut nya bahkan tidak berada dalam CMCO sama sekali.  Anda membunuh nadi ekonomi !!!  

Anda seharus nya bermula dengan 300 kes, tidak termasuk Sabah.  Kemudian kemudian mengatakan sabah mempunyai hampir 900 kes.  

Masih terdapat banyak zon hijau di Msia tetapi anda membuatnya seperti ia nya di luar kawalan.  

Apa asas untuk memanjangkan CMCO apabila selangor hanya mempunyai hampir 80 kes ????  

Terapkan EMCO pada kelompok aktif dan bukannya meletakkan CMCO secara merata di seluruh Lembah Klang.  
Message to Health DG: Please be more responsible with your reporting. If you take out Sabah which has almost 900 cases, you only have almost 300 cases out of which almost 80 are from Selangor. Your method of reporting is causing widespread panic and giving a reason for the government to impose Emergency. KL has consistently fewer than 20 cases yet get lumped in with Selangor’s number. KL sd not even be in the CMCO at all. You are killing the lifeblood of the economy!!! You sd start with 300 cases excluding Sabah. Then later say sabah has almost 900 cases. There are still many green zones in Msia but you make it sound like it’s out of control. What’s the basis for extending the Cmco when selangor only has almost 80 cases???? Impose EMCO on active clusters instead of putting a blanket CMCO on the entire Klang Valley. An economic collapse is not inconceivable if the government keeps extending the CMCO on the most crucial states in Malaysia.


*Keruntuhan ekonomi tidak dapat dibayangkan sekiranya pemerintah terus memperluas CMCO di negeri-negeri terpenting di Malaysia.*No comments:

Blog Archive

My Blog List

Followers